รับทำวีซ่า

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / รับทำวีซ่า

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่า ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่า โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการ รับทำวีซ่า

 • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่า
 • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่า
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่า
 • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
 • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่า
 • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
 • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าแต่ละประเทศ
 • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซา
 • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง
 • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
 • ให้คำแนะนำสถาบันการเรียนต่อต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียน)
 • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
 • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
 • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
 • จองที่พักในต่างประเทศให้กับท่าน

ในปัจจุบันการขอวีซ่า หรือการลงตราวีซ่านั้น แต่ละประเทศจะมีความแตกต่างจากในอดีตที่ต้องกรอกแบบฟอร์มและไปต่อแถวยื่นขอวีซ่า สถานทูตแต่ละประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนนำระบบออนไลน์เข้ามาใช้ในการขอวีซ่า เราจัดการดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ให้กับท่าน ตรงตามระบบวีซ่าของแต่ละประเทศ ช่วยประหยัดเวลา ลดความยุ่งยากจากการขอวีซ่าให้กับท่าน สร้างความพึงพอใจ ความมั่นใจในการยื่นขอวีซ่า อีกทั้งช่วยให้ท่านสะดวกสบายในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่า ท่านเพียงเตรียมเอกสารตามคำแนะนำของเรา นำไปยื่น ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่าของแต่ละประเทศ หรือ บางประเทศท่านต้องไปยื่นด้วยตัวเอง เช่น สหรัฐอเมริกา หรือ เยอรมนี ที่ผู้สมัครต้องไปแสดงตน ถ้าเป็นประเทศที่ผู้สมัครไม่ต้องแสดงตนเราจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นเอกสารให้ท่า ท่านผู้สมัครเพียงเตรียมพร้อมไว้ที่บ้าน โดยทางสถานทูตอาจติดต่อสัมภาษทางโทรศัพท์ เราจะเป็นผู้แนะแนวทางการสำภาษทำให้ท่านมั่นใจ ตอบคำถามการสัมภาษขอวีซ่าทางโทรศัพท์อย่างถูกต้อง เรายินดีนำความรู้และประสบการณ์ของเราถ่ายทอดให้ท่านเพื่อให้ท่านได้รับวีซ่า ไม่ติดปัญหาใด ๆ ติดต่อเรา เรายินดีให้คำปรึกษากับท่านในทุก ๆ คำถาม บริการด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

รับทำวีซ่าอเมริกา แคนาดา

รับทำวีซ่า อเมริกา และ แคนาดา

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ

รับทำวีซ่า

ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
อเมริกา 5,800 8,000 ณ วันสัมภาษ สัมภาษที่สถานทูต
แคนาดา 3,275 8,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว

รับทำวีซ่าอเมริกา

รับทำวีซ่าอังกฤษ และ ยุโรป

รับทำวีซ่า อังกฤษ และ วีซ่ายุโรป 

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ  ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
อังกฤษ 3,800 8,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว
เนเธอร์แลนด์ 2,675 8,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว
ออสเตรีย 2,400 8,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
เบลเยียม 2,675 8,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
สวิสเซอร์แลนด์ 3,490 8,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน TLS โชว์ตัว
สาธารณรัฐเชค 3,800 8,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
เยอรมนี 2,400 8,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
เดนมาร์ก 3,190 8,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
สเปน 3,220 8,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS
ฟินแลนด์ 3,012 8,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
ฝรั่งเศส 3,800 8,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน TLS
กรีซ 2,400 8,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
ฮังการี 2,400 8,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
อิตาลี 2,900 8,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว
นอร์เวย์ 3,045 8,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
นิวซีแลนด์ 4,300 8,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน TT AVATION
โปรตุเกส 2,400 8,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
สวีเดน 2,935 8,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว

เตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า และ เดินทางไปต่างประเทศ

ในปัจจุบัน เดินทางไปต่างประเทศ ได้รับความมากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการ ท่องเที่ยว หรือศึกษาต่อ การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นวีซ่า จึงเป็นสิ่งสำคัญ

 1. เตรียมเอกสารด้านการงาน และ การศึกษา เพื่อที่จะช่วยให้ท่านไม่ติดขัดในการยื่นขอวีซ่าต่างประเทศ
 2. เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การเดินทางไปต่างประเทศ หรือการขอวีซ่าจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษดังนั้นก่อนยื่นขอวีซ่าต้องมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ หรือ ก่อนเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศก็จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเป็นพื้นฐาน
 3. เตรียมความพร้อมด้านทุนทรัพย์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการขอวีซ่า มีความจำเป็นมาก ท่านต้องพร้อมในด้านการเงิน
 4. เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ให้แข็งแรงก่อน
 5. เตรียมความพร้อมด้านจิตใจ การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจของเรา ไม่ว่าผลของการทำวีซ่าจะออกมาเป็นอย่างไร
 6. เตรียมความรู้ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศ

รับทำวีซ่าอังกฤษ

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย และ วีซ่านิวซีแลนด์

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ  ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
ออสเตรเลีย 3,800 8,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS 
นิวซีแลนด์ 5,650 8,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS 

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

6 thoughts on “รับทำวีซ่า

 • สิงหาคม 30, 2017 at 8:52 am
  Permalink

  อยากทราบรายละเอียดการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาค่ะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ

  Reply
  • สิงหาคม 30, 2017 at 8:59 am
   Permalink

   ครับ เตรียมหลักฐานเรื่องการเงิน และ งานให้พร้อม ครับ ลายละเอียดติดต่อพี่กฤต เพิ่มเติมได้โดยตรงครับ ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.studysqr.com/วีซ่าแคนาดา/

   Reply
 • สิงหาคม 30, 2017 at 9:00 am
  Permalink

  สอบถามหน่อยคะวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย จำกัดอายุด้วยหรอคะ..(อายุ30แฟน35คะ)หรือถ้าไม่จำกัดช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมค่ะ

  Reply
  • สิงหาคม 30, 2017 at 9:01 am
   Permalink

   วีซ่านักเรียนไม่จำกัดอายุครับ สามารถขอวีซ่านักเรียนได้ตามปกติครับ

   Reply
 • สิงหาคม 30, 2017 at 12:34 pm
  Permalink

  อยากได้วีซ่าเที่ยวอังกฤษมากเลยค่ะ
  ขอมา4ครั้งแล้ว

  Reply
  • สิงหาคม 30, 2017 at 12:35 pm
   Permalink

   ต้องดูในเนื้อหา ว่าทำไมวีซ่าถึงไม่ผ่านครับ
   และต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดครับ

   Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น