รับทำวีซ่าอเมริกา

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / รับทำวีซ่า / รับทำวีซ่าอเมริกา

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าอเมริกา ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าอเมริกา โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าอเมริกา

 • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าอเมริกา
 • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าอเมริกา
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าอเมริกา
 • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
 • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าอเมริกา
 • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
 • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา
 • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาสหรัฐอเมริกา
 • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
 • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
 • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียนอเมริกา)
 • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
 • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
 • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
 • จองที่พักในต่างประเทศให้กับท่าน

รับทำวีซ่า อเมริกา

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ

รับทำวีซ่า

ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
อเมริกา 5,800 8,000 ณ วันสัมภาษ สัมภาษที่สถานทูต

รับทำวีซ่าอเมริกา ขั้นตอนการสมัครขอวีซ่าอเมริกา

ขั้นตอนขอวีซ่าอเมริกา

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร เลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางวีซ่าแต่ละประเภทจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้ให้เลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ เตรียมเอกสารให้พร้อม

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม DS-160 การกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์อย่างละเอียด ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกจะต้องถูกต้องและเป็นความจริง เมื่อยื่นแบบฟอร์มแล้วท่านจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆได้อีก

ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียม ขั้นตอนนี้ท่านจะต้องสร้างบัญชี และล็อกอินที่ http://www.ustraveldocs.com/th_th/  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่ โดยชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 4 นัดสัมภาษวีซ่าออนไลน์ ขั้นตอนนี้ท่านจะต้องกลับไปที่ http://www.ustraveldocs.com/th_th/ และล็อกอิน รหัสเดิม หลังจากชำระค่าธรรมเนียมไปแล้ว 24 ชม ท่านก็จะพบหน้าจออนุญาตให้เข้าไปนัดวันเวลาที่

ขั้นตอนที่ 5 สัมภาษวีซ่า ไปที่ สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ตามวันและเวลาที่ท่านมีนัดสัมภาษณ์ เตรียมใบนัดสัมภาษที่จองไว้ เอกสารส่วนตัวที่นำมาขอวีซ่าให้ครบถ้วน ใบสมัคร DS-160 และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ในวันสัมภาษ

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หากวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้ระหว่างขั้นตอนการนัดสัมภาษณ์วีซ่า

รับทำวีซ่าอเมริกา

อัตราค่าบริการรับทำวีซ่าอเมริกา

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ

ค่าบิรการ รับทำวีซ่า

ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
อเมริกา 4,950 5,000 ณ วันสัมภาษ สัมภาษที่สถานทูต

**หมายเหตุ ค่าบริการรับทำวีซ่าอเมริกา ไม่ได้รวมกับค่าธรรมเนียมขอวีซ่าของสถานทูตอเมริกา และ ไม่รวมค่าแปลเอกสาร

ระยะเวลาในการรอนัดสัมภาษณ์วีซ่า

สถานทูตและสถานกงสุลอเมริกาพยายามทำให้ระยะเวลาที่ผู้สมัครต้องรอนัดสัมภาษณ์วีซ่านั้นสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ดี ผู้สมัครควรจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้เร็วที่สุดเพื่อสามารถนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้ในวันและเวลาที่ท่านต้องการ

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า

ถึงแม้การดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณสามวันทำการนับจากวันที่ได้รับการสัมภาษณ์วีซ่าก็ตาม โปรดทราบว่าผู้สมัครแต่ละท่านอาจต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี โดยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลหรือข้อกำหนดพิเศษอื่นๆ

รูปถ่ายและการบันทึกลายนิ้วมือ

ในขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว ผู้สมัครต้องแนบไฟล์รูปถ่ายดิจิตอลที่ได้ถ่ายไว้ภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนในขั้นตอนการกรอกและยื่นแบบฟอร์ม DS-160 โดยท่านจะต้องนำรูปถ่ายตัวจริงติดตัวไปในวันสัมภาษณ์วีซ่าด้วย และจะต้องผ่านการบันทึกลายนิ้วมือเมื่อมาถึงสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา

ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่ายดิจิตอล

รูปถ่ายที่ท่านใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประการทั้งขนาดและสิ่งที่ปรากฏในรูป การยื่นรูปถ่ายที่ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้อาจมีผลให้กระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่านล่าช้า รูปถ่ายที่แนบมากับแบบฟอร์ม DS-160 จะต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน และจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางที่ปรากฏในภาพด้านล่าง

ขนาดศีรษะ

ความสูงของศีรษะ เมื่อวัดจากด้านบนสุดของศีรษะซึ่งรวมผมด้วยจนถึงใต้คางจะต้องอยู่ระหว่าง 50% ถึง 70% ของความสูงของรูปถ่ายทั้งหมด ระดับดวงตาที่วัดจากด้านล่างสุดของรูปถ่ายจนถึงระดับดวงตาควรอยู่ระหว่าง 55% ถึง 70% – หรือประมาณ 2/3 ของความสูงของรูปถ่าย

ขนาดของรูปถ่าย

รูปถ่ายของท่านต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งหมายความว่าความสูงและความกว้างของรูปจะต้องเท่ากัน รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 600 พิกเซล x 600 พิกเซล (สูง x กว้าง) และมีขนาดไม่เกิน 1200 พิกเซล x 1200 พิกเซล (สูง x กว้าง)

7 ขั้นตอนเพื่อให้ได้รูปถ่ายที่ถูกต้อง

ทิศทางของศีรษะ

ทิศทางของศีรษะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครขอวีซ่า ผู้สมัครจะต้องใช้รูปถ่ายที่สามารถมองเห็นใบหน้าเต็มได้ภายในกรอบของรูป มองกล้องตรงๆ และอย่าหลับตา

จัดองค์ประกอบให้ดี

รูปถ่ายของท่านจะต้องแสดงทั้งศีรษะตั้งแต่ด้านบนสุดของผมจนถึงบริเวณใต้คาง ในภาพที่ถูกต้องความสูงของศีรษะจะอยู่ที่ 1-1-3/8 นิ้ว (25 ถึง 35 มม.) หรือคิดเป็น 50%-70% ของรูปถ่าย ดังตัวอย่าง:

อยู่ตรงกลางของรูป

จัดศีรษะของท่านให้อยู่ตรงกลางระหว่างกรอบรูปทั้งสองด้านอย่างพอดี

ลืมตา

ท่านจะต้องลืมตา ดวงตาของท่านควรอยู่ในระดับ 2/3 เมื่อวัดจากด้านล่างของรูปถ่ายขึ้นไปด้านบน หรือ 1-1/8 นิ้ว ถึง 1-3/8 นิ้ว (28 มม. ถึง 35 มม.) หรือประมาณ 60% จากด้านล่างของรูปถ่าย

พื้นหลัง

พื้นที่ด้านหลังรูปถ่ายควรเป็นสีขาวและไม่ควรมีสิ่งใดระเกะระกะ นั่งถ่ายรูปโดยใช้ฉากหลังที่เป็นสีขาวจะช่วยให้ได้รูปที่ดีที่สุด

อย่าให้ภาพมีเงา

ควรนั่งลงเพื่อให้ใบหน้าดูสว่างและจะช่วยให้ไม่เกิดเงาบนใบหน้าหรือพื้นหลัง

ทำตัวตามสบายและให้ดูเป็นธรรมชาติ

ท่านควรแสดงสีหน้าอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อถ่ายรูป ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ที่นี่

อย่าสวมหมวกหรือสิ่งคลุมศีรษะที่เป็นการปกปิดผมหรือแนวผมยกเว้นในกรณีที่ผู้สมัครสวมใส่ทุกวันภายใต้ข้อกำหนดทางศาสนา ในรูปถ่ายจะต้องมองเห็นทั้งใบหน้าเต็มและสิ่งปิดคลุมศีรษะจะต้องไม่ทำให้เกิดเงาบนใบหน้า

การบันทึกลายนิ้วมือ

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องผ่านการบันทึกลายนิ้วมือที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ในระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์วีซ่า โดยจะมีการบันทึกลายนิ้วมือด้วยเครื่องบันทึกลายนิ้วมือดิจิตอล ทั้งนี้ผู้สมัครบางรายอาจจะไม่ต้องทำการบันทึกลายนิ้วมือ ซึ่งได้แก่:

 • ผู้สมัครที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจราชการของรัฐบาล ยกเว้นผู้สมัครวีซ่าประเภท A-3 และ G-5
 • ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี หรืออายุเกิน 79 ปี

รับทำวีซ่าอเมริกา

ข้อบังคับด้านความปลอดภัยเมื่อเดินทางไปยื่นขอวีซ่า

ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของสถานทูตกำหนดให้ผู้มาติดต่อทุกท่านต้องผ่านการตรวจสอบ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องไว้ได้ที่ประตูสถานทูต แต่สถานทูตอเมริกาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานทูตจะไม่รับผิดชอบในกรณีโทรศัพท์มือถือของท่านสูญหายหรือได้รับความเสียหายขึ้นในขณะที่ฝาก ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานทูตอเมริกาเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า ถ้าหากท่านนำสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ติดตัวมาด้วย:

 • อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ไดอารี่ดิจิตอล เพจเจอร์ กล้อง เทปเสียง/วิดีโอเทป แผ่นซีดี MP3 แผ่นดิสก์ แล็บท็อป หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา
 • กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค์
 • กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครสามารถถือกระเป๋าใสใส่เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่าได้เท่านั้น
 • อาหารทุกประเภท (มีจุดจำหน่ายกาแฟพร้อมอาหารว่าง)
 • ซองจดหมายหรือหีบห่อที่มีการปิดผนึก
 • บุหรี่ / ซิการ์ / กล่องไม้ขีดไฟ / ไฟแช็ก
 • ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ
 • อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด

รายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจมีสิ่งของอื่นๆที่ห้ามนำเข้าสถานทูตอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องที่ได้รับอนุญาตแล้ว สถานทูตอเมริกาจะไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามใดๆตามรายการข้างต้น ท่านจะต้องดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหล่านั้นด้วยวิธีอื่นก่อนเข้าไปในสถานทูต

สถานทูตและสถานกงสุลอเมริกา

สถานทูตและสถานกงสุลอเมริกาประจำประเทศไทยตั้งอยู่ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
แฟกซ์: +66-2-254-1171
เว็บไซต์: http://thai.bangkok.usembassy.gov/
อีเมล:

 • วีซ่าชั่วคราว: visasbkk@state.gov
 • วีซ่าถาวร: visasbkkiv@state.gov

สถานกงสุล จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ที่อยู่: ที่อยู่: 387 ถนนวิชยานนท์
เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย<
แฟกซ์: +66-53-252-633
เว็บไซต์: http://chiangmai.usconsulate.gov/
อีเมล: conschiangmai@state.gov

รับทำวีซ่าอเมริกา

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

2 thoughts on “รับทำวีซ่าอเมริกา

 • สิงหาคม 30, 2017 at 3:13 pm
  Permalink

  อยากจะสอบถามวีซ่า แบบเยี่ยมเยือนอเมริกา คือตอนนี้จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวของแฟนกับแฟนและงานแต่งงานของน้องชายแฟน ที่ ลอสแองเจลีส คะ

  Reply
  • สิงหาคม 30, 2017 at 3:14 pm
   Permalink

   วีซ่าอเมริกามีวีซ่าชนิดเดียวครับคือวีซ่า B1/B2 การขอคือ เตรียมเอกสาร ต่าง ๆ ให้พร้อม เอกสารเชิญ เอกสารการเงิน และเอกสารการงานครับ ก็สามารถยื่นขอวีซ่าได้แล้วครับ

   Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น