วีซ่าฝรั่งเศส

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / วีซ่าฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ได้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยใช้ชื่อว่าเชงเก้นวีซ่า แทนที่ วีซ่าฝรั่งเศส ประเภทท่องเที่ยว แต่วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าแต่งงาน และวีซ่าชนิดอื่น ๆ ยังคงต้องขอวีซ่าฝรั่งเศส โดยตรง

นโยบายการขอวีซ่าของพื้นที่เชงเก้น ถูกกำหนดโดยสหภาพยุโรปและนำไปใช้กับพื้นที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ไม่รวมประเทศไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร ถ้ามีคนอื่นที่ไม่ใช่สหภาพยุโรปเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือพลเมืองชาวสวิสมีความประสงค์ที่จะเข้าสู่เขตเชงเก้น , บัลแกเรีย , โครเอเชีย , ไซปรัสหรือโรมาเนียพวกเขาจะต้องมีการขอวีซ่า

เชงเก้นคือพื้นที่ประกอบด้วย 22 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสี่ประเทศ บัลแกเรีย โครเอเชียไซปรัสและโรมาเนียยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเขตเชงเก้น แต่กระนั้นมีนโยบายการขอวีซ่าที่ใช้วีซ่าเชงเก้นร่วม

สหราชอาณาจักร และ ไอร์แลนด์ เลือกที่จะไม่เข้าร่วมวีซ่าเชงเก้น โดยเลือกที่จะดำเนินนโยบายการขอวีซ่าของตัวเองต่างหาก

สหภาพยุโรปประชาชนและยุโรปสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ชาติที่ไม่เพียง แต่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า แต่จะได้รับสิทธิตามกฎหมายที่จะใส่และอาศัยอยู่ในประเทศของกันและกัน สิทธิของพวกเขาที่จะมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวในประเทศที่เป็นประเทศสมาชิกได้ แต่ถูกจำกัดตามข้อกำหนดโดยสหภาพยุโรปสนธิสัญญา

รับทำวีซ่าฝรั่งเศส

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าฝรั่งเศส ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าฝรั่งเศส โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าฝรั่งเศส

 • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าฝรั่งเศส
 • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าฝรั่งเศส
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าฝรั่งเศส
 • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
 • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าฝรั่งเศส
 • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
 • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าฝรั่งเศส
 • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาฝรั่งเศส
 • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
 • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
 • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียนอังกฤษ)
 • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
 • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
 • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
 • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

 

วิธีการสมัครวีซ่าฝรั่งเศส

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร อ่านข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดวีซ่า/ใบอนุญาตในเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาคา เอกสารทุกแผ่นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม Visa CA กรอกแบบคำขอวีซ่า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์แบบคำขอวีซ่าที่สมบูรณ์ ต้องมีบาร์โค้ดในหน้าสุดท้าย พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว คุณภาพดี กระดาษต้องไม่มันวาว และควรใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านต้องตรวสอบค่าธรรมเนียมวีซ่าตามคำสั่งในตารางค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาตารางค่าธรรมเนียม ชำระได้ที่ศูนย์รับคำรองขอวีซ่าแคนาดา

ขั้นตอนที่ 4 ยี่นเอกสารขอวีซ่า CA ที่ VFS ไปยังศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดาในประเทศของท่าน กรุณานำหนังสือเดินทาง, รูปถ่าย, แบบคำขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่า ที่ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS CA ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมการชำระเงินอย่างถูกวิธีตามเงื่อนไขกำหนด

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS CA ส่งเอกสารไปที่สถานทูตแคนาดา สถานทูตพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS CA ที่เดิม

 

รับทำวีซ่าฝรั่งเศส เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส

 1. ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริง) (ช่องที่ 36 และ 37 รวมถึงช่องสุดท้ายทั้งสองช่องของใบสมัคร)
  (ดาวน์โหลด). สำหรับผู้เยาว์, ลายเซ็นสำหรับผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ตามกฎหมาย.
 2. รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูป
  ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. โดยมีพื้นหลังสีขาวและถ่ายภายใน6เดือนล่าสุด
 3. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)
  (หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก นอกจากนี้ จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า)
 4. หนังสือเดินทาง (สำเนา)
  (สำเนาของหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)
 5. หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง)
  หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

  หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา)

  (สำเนาของหน้าหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)
 6. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป – กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)
 7. วีซ่าหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสำหรับจุดหมายปลายทางหลัก (สำเนา)
  (หากผู้ยื่นต้องการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในเขตเชงเก้น ท่านต้องได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้นๆก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้)
 8. ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)
  1. ประกันภัยการเดินทางควร
  สามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น
  สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM)
  2. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)
  3. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น
 9. กรณีที่เป็นเป็นพนักงานประจำ
    หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง)

  (หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อ และตำแหน่งของผู้ยื่น เงินเดือน สิทธิ์ในการลา และระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินตลอดระยะเวลาทีู่้ผู้ยื่นพำนักอยู่ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ต้องระบุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็น พร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ออกหนังสือฉบับนี้

  หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับแปล

  (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
  กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ
  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ (หรือ ใบรับรองการทำงานอื่นๆ ที่คล้ายกัน) (สำเนา) (ระบุชื่อผู้สมัครและวัตถุประสงค์ของบริษัท)
  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ (หรือ ใบรับรองการทำงานอื่นๆ ที่คล้ายกัน) ฉบับแปล
 1. กรณีที่เป็นเป็นพนักงานประจำ
  สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (สำเนา)
  สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด ฉบับแปล

  (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
  กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ
  รายการเดินบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 3 เดือน (สำเนา) (ระบุชื่อเจ้าของบัญชีในตัวอักษรละติน หรือการคัดสำเนา)
  รายการเดินบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับแปล(ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
 2. รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร
  ในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ที่ไม่มีการระบุชื่อบัญชีหรือ เลขที่บัญชี ไม่สามารถใช้ยื่นได้ (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)

  รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (สำเนา)
  รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (ฉบับแปล)

  (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)

รับทำวีซ่าฝรั่งเศสค่าบริการรับทำวีซ่า ฝรั่งเศส

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการรับทำวีซ่าฝรั่งเศส  ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
ฝรั่งเศส 3,800 4,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน TLS

การยกเว้น วีซ่าฝรั่งเศส

ประกอบด้วยประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป, ไอซ์แลนด์, Liechtenstein, นอร์เวย์และสวิสเซอแลนด์

ประเทศสมาชิก สหภาพยุโรปมีดังนี้

ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ประเทศไซปรัส
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส
ประเทศเยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี
ลัตเวีย ประเทศลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก เกาะมอลตา เนเธอร์แลนด์
โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวะเกีย สโลวีเนีย
สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร

 

นอกจากนี้ผู้ถือวีซ่าหลายรายการที่ออกโดยผู้มีอำนาจกงสุลฝรั่งเศสที่ถูกต้องสำหรับ 6 เดือนถึง 5 ปีได้รับการยกเว้นจากการได้รับวีซ่าเข้าพักระยะสั้นอีกดินแดนของฝรั่งเศส ถ้าพวกเขามีสัญชาติของประเทศต่อไปนี้: บาห์เรนเบลารุส จีน, อินเดีย, คูเวต, โอมาน, กาตาร์, รัสเซีย, แอฟริกาใต้, ยูเครน, สหรัฐอาหรับเอมิเรต

หรับการเข้าพักระยะสั้นได้ถึง 90 วัน รายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าดังต่อไปนี้

 •  แอลเบเนีย
 •  แอนติกาและบาร์บูดา
 •  อาร์เจนตินา
 •  ออสเตรเลีย
 •  บาฮามาส
 •  บาร์เบโดส
 •  โบลิเวีย
 •  บอสเนียและเฮอร์เซ
 • บราซิล
 • บรูไน
 • แคนาดา
 •  ชิลี
 • โคลอมเบีย
 •  คอสตาริกา
 •  โดมินิกา
 • ติมอร์ตะวันออก
 • เอลซัลวาดอร์
 • เกรเนดา
 • กัวเตมาลา
 • ฮอนดูรัส
 • ฮ่องกง
 • อิสราเอล
 • ประเทศญี่ปุ่น
 • มาเก๊า
 • มาซิโดเนีย
 • ประเทศมาเลเซีย
 •  มอริเชียส
 •  เม็กซิโก
 •  มอลโดวา
 •  มอนเตเนโก
 •  นิวซีแลนด์
 •  นิการากัว
 •  ปาเลา
 •  ปานามา
 •  ประเทศปารากวัย
 •  เซนต์คิตส์และเนวิส
 •  เซนต์ลูเซีย
 •  เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีน3
 •  ซามัว
 •  เซอร์เบีย
 •  เซเชลส์
 •  สิงคโปร์
 •  เกาหลีใต้
 •  ไต้หวัน
 •  ตองกา
 •  ตรินิแดดและโตเบโก
 •  สหรัฐอาหรับเอมิเรต
 •  สหรัฐ
 •  อุรุกวัย
 •  วานูอาตู
 •  เมืองวาติกัน
 •  เวเนซุเอลา

ชนิดของ วีซ่าฝรั่งเศส

วีซ่าฝรั่งเศสท่องเที่ยว(เชงเก้นวีซ่า):

เอกสารหลัก ที่ต้องขอวีซ่า

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายขอวีซ่า
 • หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวฝรั่งเศส หรือ หนังสือการจองโรงแรม
 • หลักฐานด้านการทำงาน
 • บัญชีเงินฝากธนาคารของสุดท้าย 6 เดือน

วีซ่าฝรั่งเศสเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ:

เอกสารหลัก ที่ต้องขอวีซ่า

 • หนังสือเชิญจาก บริษัท ฝรั่งเศสที่คุณจะได้ชมและที่อยู่รายละเอียดของพวกเขามาพร้อมกับวันที่ของการเยี่ยมชมของคุณ
 • ใบรับรองจากนายจ้างระบุ / ช่วยให้การเดินทางของธุรกิจของคุณ
 • ถ้ามีความสัมพันธ์ทางการค้าก่อนหน้านี้ระหว่างสอง บริษัท เตรียมหลักฐานการค้ามาด้วย
 • บัญชีเงินฝากธนาคารของธุรกิจล่าสุด 6 เดือน
 • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ บริษัท ได้รับการรับรองในการคัดลอกต้นฉบับ (ลงทะเบียนกับ บริษัท ร่วมทุน) ใบอนุญาตการค้า (ครั้งแรกที่ออกและการต่ออายุปัจจุบัน) เป็นเจ้าของเอกสาร / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • หลักฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของผู้สมัครขอวีซ่าระหว่างการเข้าพักในเขตเชงเก้นทั้งบริษัทของนายจ้าง และ บริษัท คู่ค้าจะต้องระบุความคุ้มครองของค่าใช้จ่ายตามตัวอักษรหรือคำเชิญ

วีซ่าฝรั่งเศสเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์:

เอกสารหลัก ที่ต้องขอวีซ่า

 • รายงานทางการแพทย์ในท้องถิ่น
 • การรับรองทางการแพทย์จากโรงพยาบาลหรือแพทย์ในฝรั่งเศสยืนยันวันที่นัดหมายของคุณเช่นเดียวกับสถานการณ์ทางการแพทย์ของคุณ
 • ใบเสร็จการชำระเงินของค่ารักษาพยาบาล

วีซ่าฝรั่งเศสสำหรับวัฒนธรรมกีฬาทีมงานภาพยนตร์หรือวัตถุประสงค์ทางศาสนา:

เอกสารหลัก ที่ต้องขอวีซ่า

 • หนังสือเชิญจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดกับลักษณะของเหตุการณ์หรือกิจกรรม – วัตถุประสงค์ของการเยือนครอบคลุมค่าใช้จ่าย
 • รายชื่อของผู้สมัคร (ลูกเรือ)
 • ระยะเวลาของการเข้าพักในฝรั่งเศส
 • ในขณะที่การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส

วีซ่าฝรั่งเศสสำหรับสมาชิกของคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการ:

เอกสารหลัก ที่ต้องขอวีซ่า

 • สำเนาคำเชิญอย่างเป็นทางการ
 • ตัวตนของผู้สมัคร
 • วัตถุประสงค์ของการเดินทาง (การเจรจาต่อรองการประชุมการจัดกิจกรรมโดยองค์กรระหว่างรัฐบาลให้คำปรึกษา)
 • ระยะเวลาของการเข้าพักในฝรั่งเศส
 • สถานที่พักในประเทศฝรั่งเศส 

วีซ่าฝรั่งเศสเพื่อการศึกษาฝึกอบรมการวิจัยหรือชนิดอื่น ๆ ของการฝึกงานวัตถุประสงค์:

เอกสารหลัก ที่ต้องขอวีซ่า

 • ใบรับรองการลงทะเบียนการอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมของหลักสูตร
 • ใบรับรองการจบหลักสูตรหรือเข้าร่วม
 • หลักฐานการดำรงชีวิตทางการเงิน 

วีซ่าฝรั่งเศสสำหรับภรรยา / สามีของพลเมืองฝรั่งเศส:

เอกสารหลัก ที่ต้องขอวีซ่า

 • พิสูจน์สัญชาติฝรั่งเศส (บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรกงสุลหรือการรับรองสัญชาติฝรั่งเศสหรือคำสั่งสัญชาติ)
 • ทะเบียนสมรสฝรั่งเศส
 • ครอบครัวสมุดบันทึกฝรั่งเศส

วีซ่าฝรั่งเศส ขนส่ง ณ สนามบิน:

 • วีซ่าหรือชนิดอื่น ๆ ของการอนุญาตให้เข้าในประเทศการขนส่ง
 • สำเนาของวีซ่าที่ถูกต้องของคุณสำหรับปลายทางสุดท้ายของคุณ 

วีซ่าฝรั่งเศสสำหรับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

 • หลักฐานของรายได้ประจำของผู้ปกครอง (สัญญาจ้างงานที่มีรายได้ต่อเดือนที่ระบุหรือบัญชีเงินฝากธนาคารหรือธุรกิจใบอนุญาต)
 • ได้รับอนุญาตให้เดินทางรับรองจากผู้ปกครอง (ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเดินทาง)
 • หากผู้ปกครองคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่น – ได้รับความยินยอมเดินทางของพวกเขารับรองของผู้ปกครอง

* หมายเหตุ:ใช้เอกสาร ณ สถานทูตฝรั่งเศส / ผู้ปกครองควรมาพร้อมกับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

วีซ่าฝรั่งเศส ชนิดพิเศษ (กำลังจะเริ่มเร็ว ๆ นี้)

ฝรั่งเศสเทวีซ่าเป็นส่วนหนึ่งของ “Passport ความสามารถพิเศษ” โครงการซึ่งเปิดตัวในปี 2016

วีซ่าพิเศษนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดความสามารถของเทคโนโลยีต่างประเทศ :

 • ต่างประเทศเริ่มต้นขึ้นและระดับขึ้นผู้ก่อตั้งและพนักงาน
 • ความสามารถมาร่วมงานกับต่างประเทศฝรั่งเศสเริ่มต้นหรือขยายความร่วมมือ
 • นักลงทุนและนักธุรกิจต่างชาติ

คำถามที่พบบ่อย วีซ่าฝรั่งเศส:

พลเมืองสหรัฐจำเป็นต้องมีวีซ่าฝรั่งเศสหรือไม่?

โดยทั่วไปพลเมืองสหรัฐไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าประเทศฝรั่งเศสสำหรับเดินทางเข้ายุโรป จำนวนวันที่ได้รับอนุญาตในการเข้าพักสำหรับชาวอเมริกันคือ 90 วันหรือ 3 เดือนถือ ว่าเป็น-เข้าพักระยะสั้น แต่พลเมืองของสหรัฐอเมริกาจะต้องมีวีซ่าฝรั่งเศสถ้าหากพวกเขาตั้งใจที่จะศึกษาในฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ข้างโรงแรมโอเรียนเต็ล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ฝ่ายการทูตและฝ่ายกงสุล
ที่อยู่: 35 ซอย เจริญกรุง 36 แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 02 657 5100
http://www.ambafrance-th.org/

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

16 thoughts on “วีซ่าฝรั่งเศส

 • สิงหาคม 29, 2017 at 10:56 pm
  Permalink

  รบกวนสอบถามค่ะ ระยะเวลายื่นวีท่องเที่ยว ใช้เวลาประมาณกี่วันถึงจะทราบผลคะ กำลังจะยื่นวีท่องเที่ยวให้คุณแม่มาประมาณเดือนตุลาคมน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  Reply
 • สิงหาคม 29, 2017 at 10:57 pm
  Permalink

  ครับ ต้องเตรียมจดหมายเชิญ และเอกสารให้พร้อม ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าประมาณ 2 สัปดาห์ครับ

  Reply
 • สิงหาคม 30, 2017 at 3:26 pm
  Permalink

  จะขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส สามารถ เดินทางไป สวิสเซอร์แลนด์ได้หรือเปล่าค่ะ

  Reply
  • สิงหาคม 30, 2017 at 3:26 pm
   Permalink

   วีซ่าฝรั่งเศส เป็นวีซ่าเชงเก้น สามารถเดินทางเข้า สวิสเซอร์แลนด์ได้ครับ

   Reply
 • สิงหาคม 31, 2017 at 12:58 pm
  Permalink

  เคยโดนปฏิเสธVisaเมกามาค่ะ จะขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส กลัวจะไม่ผ่านอีก วีซ่าฝรั่งเศสยากไหมคะ

  Reply
  • สิงหาคม 31, 2017 at 12:58 pm
   Permalink

   วีซ่าแต่ละประเทศจะไม่เกี่ยวข้องกันครับ เตรียมเอกสารให้พร้อมขอวีซ่าฝรั่งเศสได้เลยครับ

   Reply
 • กันยายน 2, 2017 at 2:18 pm
  Permalink

  มีญาติ อยู่ฝรั่งเศส จะไปพักอยู่กับญาติ ประมาณ 1 สัปดาห์ ต้องทำอย่างไรคะ

  Reply
  • กันยายน 2, 2017 at 2:22 pm
   Permalink

   ต้องขอ จดหมายเชิญที่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น(“Mairie”) ก่อนครับ แล้วถึงจะยื่นขอวีซ่าครับ

   Reply
 • กันยายน 3, 2017 at 9:09 pm
  Permalink

  เพิ่งกลับจากอิตาลี จะขอวีซ่าต่อได้เลยไหมคะ

  Reply
  • กันยายน 3, 2017 at 9:10 pm
   Permalink

   ขอได้เลยครับ แต่ วันเดินทางจะบินได้หลังจากที่อยู่เมืองไทย ครบ 3 เดือน แล้วครับ

   Reply
 • กันยายน 3, 2017 at 9:24 pm
  Permalink

  มีวีซ่าอังกฤษ แล้วสามารถเดินทางไปฝรั่งเศสได้ไหมคะ

  Reply
  • กันยายน 3, 2017 at 9:24 pm
   Permalink

   ไม่สามารถเดินทางเข้าฝรั่งเศสได้ครับ เพราะอังกฤษไม่ได้ใช้วีซ่าเชงเก้น

   Reply
 • กันยายน 5, 2017 at 11:13 am
  Permalink

  อยากขอวีซ่าฝรั่งเศส ต้องทำประกันการเดินทางด้วยหรือครับ

  Reply
  • กันยายน 5, 2017 at 11:14 am
   Permalink

   วีซ่ายุโรป ต้องทำประกันเดินทางครับ วงเงินประกัน 1.5 ล้านบาทอย่างต่ำครับ

   Reply
 • มกราคม 11, 2018 at 12:53 pm
  Permalink

  อยากทราบว่า พำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้1ปี แต่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศปารากวัย แต่ต้องต่อเครื่องที่ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส จำเป็นต้องขอวีซ่า ทรานซิสด้วยไหมคะ

  Reply
  • พฤษภาคม 7, 2021 at 9:52 pm
   Permalink

   ไม่ต้องขอวีซ่าทรานซิตครับ

   Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น