ประเภทของวีซ่าอังกฤษ Type of UK Visa!!

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / วีซ่าอังกฤษ / ประเภทของวีซ่าอังกฤษ Type of UK Visa!!

วีซ่าอังกฤษ มีหลายประเภท สามารถจำแนกชนิดของวีซ่าออกมา ดังนี้

คำอธิบายวีซ่า ระดับภาษาCEFR ที่ต้องใช้ ทักษะ การทดสอบ IELTS และคะแนนที่ต้องใช้
Tier 1 (General) visa ประเภททั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการจะไปหางานทำในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะต้องเป็นงานที่ใช้ประสบการณ์และทักษะความรู้ ความชำนาญระดับสูงและงานนี้ไม่จำเป็นต้องมีการประกาศรับสมัครงานในสหราชอาณาจักร C1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – Band 7.0
Tier 1 (Exceptional Talent) visaวีซ่า Tier 1 ประเภทความสามารถพิเศษ B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0
Tier 1 (Entrepreneur) visaวีซ่า Tier 1 สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ที่ลงทุนในสหราชอาณาจักรโดยการจัดตั้งหรือเข้าซื้อกิจการ และมีส่วนในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่หนึ่งกิจการหรือมากกว่านั้น B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0
Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visaวีซ่า Tier 1 สำหรับผู้ประกอบการที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองของอังกฤษ B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0
Tier 2 (General) visaวีซ่า Tier 2 ประเภททั่วไป สำหรับผู้ที่มีนายจ้างเสนอ งานในตำแหน่งงานที่ไม่อาจหาผู้ที่เหมาะสมทำงานนี้ได้ในสหราชอาณาจักร วีซ่าประเภทนี้ยังรวมถึงผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปทำงานในตำแหน่งงานที่ขาดแคลนอีกด้วย B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0
Tier 2 (Sportsperson) visaวีซ่า Tier 2  สำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนชั้นนำที่สามารถพัฒนามาตรฐานกีฬาในประเภทนั้นๆไปสู่ระดับที่สูงกว่า A1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.01
Tier 2 (Minister of Religion) visaวีซ่า Tier 2 สำหรับนักบวช หรือผู้ที่ทำงานในองค์กรศาสนาสำหรับพระ นักบวช บาทหลวง หรือ นักเผยแผ่ศาสนา ที่ต้องไปประจำการในตำแหน่งที่ว่างลง B2 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 5.5
Tier 4 (General) student visa – below degree levelวีซ่า Tier 4 สำหรับนักเรียน (ประเภททั่วไป) ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.03
Tier 4 (General) student visa – degree level and above (see above)วีซ่า Tier 4 สำหรับนักเรียน (ประเภททั่วไป) ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี (ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) B2 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 5.53
Family of a settled person visaวีซ่าประเภทผู้อาศัยอยู่กับครอบครัว A1 พูดและฟัง ผ่าน IELTS Life Skills ในระดับ A1
Indefinite leave to remain (to settle) or citizenship2วีซ่าเพื่อการตั้งถิ่นฐาน หรือ เป็นพลเมือง B1 พูดและฟัง ผ่าน IELTS Life Skills ในระดับ B1

Tier 5 – Youth mobility & temporary workers วีซ่าทำงานสำหรับลูกช้าชั่วคราว หรือลูกจ้างที่ต้องมีการย้ายถิ่นฐาน

  • Tier 5 Creative and sporting (สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในฐานะนักกีฬา นักแสดง หรือศิลปิน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน)
  • Tier 5 Charity worker (สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในฐานะของอาสาสมัคร หรือทำงานการกุศลโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้าง)
  • Tier 5 Religious worker (สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศาสนา ทั้งนี้อาจรวมถึงงานเทศนาสั่งสอน งานให้คำปรึกษาทั้งที่เกี่ยวข้องกับศาสนกิจและงานอื่นๆ)
  • Tier 5 Government authorised exchange (สำหรับผู้ที่ต้องการไปสหราชอาณาจักร เพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความรู้และหลักปฏิบัติภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร)
  • Tier 5 International agreement (สำหรับผู้ที่ต้องการไปสหราชอาณาจักรเพื่อทำงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายระหว่างประเทศ)
  • Tier 5 Youth mobility scheme (สำหรับคนหนุ่มสาวจากบางประเทศที่ต้องการไปหาประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สหราชอาณาจักร)
  • Tier 5 Policy guidance

รับทำวีซ่าอังกฤษ

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น