วีซ่าแคนาดา

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / วีซ่าแคนาดา

วีซ่าแคนาดา สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศแคนาดาจะต้องได้รับวีซ่าชั่วคราวจากสถานทูตแคนาดา ยกเว้นบุคคลนั้นถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยหนึ่งใน 52 ประเทศที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า รวมถึงประชากรถาวรในสหรัฐอเมริกา

ประเทศทั้งหมดได้รับการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจะต้องได้รับการอนุมัติการจะต้องได้รับการอนุมัติการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (eTA) เมื่อเดินทางมาถึงแคนาดาทางอากาศตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2016 นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะนำไปใช้ในช่วงต้นเป็นวันที่ 1 สิงหาคม 2015 ยกเว้นชาวอเมริกันไม่จำเป็นต้องขอ eTA

ปัจจุบัน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าทำงาน วีซ่าเพื่อการศึกษาและ บางประเภทของวีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวรสามารถยื่นออนไลน์

ประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า

ผู้ถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศต่อไปนี้ สามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศแคนาดาโดยการยื่น eTA เป็นระยะเวลาถึงหกเดือนยกเว้นสัญชาติสหรัฐที่ไม่ต้องขอ eTA 

คนที่ขอ eTA ต้องแสดงสถานะทางการเงินแด่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา ว่าเขาสามารถที่จะเดินทางเข้าแคนาดา และเมื่อครบเวลาที่ได้รับอนุญาติ ต้องทำให้เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าพวกเขาจะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด (แสดงสินทรัพย์ทางการเงินหรือครอบครัว และอาชีพหน้าที่การงาน) ในบางกรณีการสอบทางการแพทย์หรือจดหมายเชิญอาจจะต้อง

 •  พลเมืองของสหภาพยุโรป
 •  อันดอร์รา
 •  แอนติกาและบาร์บูดา
 •  ออสเตรเลีย
 •  บาฮามาส
 •  บาร์เบโดส
 •  บรูไน
 •  ชิลี
 •  ฮ่องกง4
 •  ประเทศไอซ์แลนด์
 •  อิสราเอล
 •  ประเทศญี่ปุ่น
 •  ลิกเทนสไตน์
 •  เม็กซิโก
 •  โมนาโก
 •  นิวซีแลนด์
 •  นอร์เวย์
 •  ปาปัวนิวกินี
 •  สาธารณรัฐเกาหลี
 •  ซามัว
 •  ซานมารีโน
 •  สิงคโปร์
 •  หมู่เกาะโซโลมอน
 •   ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 •  ไต้หวัน
 •  สหรัฐอเมริกา
 •   เมืองวาติกัน

รับทำวีซ่าแคนาดา

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าแคนาดา ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าแคนาดา โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าแคนาดา

 • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าแคนาดา
 • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าแคนาดา
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าแคนาดา
 • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
 • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าแคนาดา
 • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
 • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าแคนาดา
 • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาแคนาดา
 • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
 • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
 • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียนอังกฤษ)
 • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
 • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
 • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
 • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

รับทำวีซ่าแคนาดา วิธีการสมัครวีซ่าแคนาดา

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร อ่านข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดวีซ่า/ใบอนุญาตในเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาคา เอกสารทุกแผ่นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม Visa CA กรอกแบบคำขอวีซ่า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์แบบคำขอวีซ่าที่สมบูรณ์ ต้องมีบาร์โค้ดในหน้าสุดท้าย พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว คุณภาพดี กระดาษต้องไม่มันวาว และควรใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านต้องตรวสอบค่าธรรมเนียมวีซ่าตามคำสั่งในตารางค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาตารางค่าธรรมเนียม ชำระได้ที่ศูนย์รับคำรองขอวีซ่าแคนาดา

ขั้นตอนที่ 4 ยี่นเอกสารขอวีซ่า CA ที่ VFS ไปยังศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดาในประเทศของท่าน กรุณานำหนังสือเดินทาง, รูปถ่าย, แบบคำขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่า ที่ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS CA ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมการชำระเงินอย่างถูกวิธีตามเงื่อนไขกำหนด

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS CA ส่งเอกสารไปที่สถานทูตแคนาดา สถานทูตพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS CA ที่เดิม

 

 

 

 

 

 

เอกสารยื่นขอวีซ่าแคนาดา

 • หนังสือเดินทาง: ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย ผู้มีรายชื่ออยู่บนคำร้องต้องยื่นหนังสือเดินทางของแต่ละท่านด้วย (ถ้ามีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 เล่ม ท่านต้องยื่นหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย )
 • รูปถ่าย: ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 4 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน
 • หลักฐานการเงิน: จดหมายรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
 • หลักฐานการงาน:
  • จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง อายุการทำงานและ เงินเดือน
  • ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน
  • ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้าพร้อมสำเนา
 • ในกรณีที่นักเรียน/ผู้เยาว์มีอายุเกิน 6 ปี ต้องยื่นเอกสารจากสถาบันการศึกษา อนุมัติการหยุดเรียนของนักเรียน
 • ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี และเดินทางกับผู้อื่น ต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจจากบิดามารดา อนุญาตให้เดินทางกับผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล/ผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ท่านต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียง ผู้เดียว
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเป็นจริง
  ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศแคนาดา ได้ที่นี่
  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว
  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่านักเรียน
  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าทำงาน
 • วีซ่าทุกชนิดต้อง กรอก แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัวท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าหรือขั้นตอนการยื่นคำร้อง ได้ที่นี่
  Planning to visit Canada

วีซ่าแคนาดาค่าบริการรับทำวีซ่าแคนาดา

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ

รับทำวีซ่า

ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
แคนาดา 3,275 4,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว

วีซ่าแคนาดา อิเล็กทรอนิกส์การเดินทางการอนุญาต (eTA)

ในเดือนธันวาคม 2013 รัฐบาลแคนาดาประกาศความตั้งใจที่จะแนะนำระบบการตั้งชื่ออิเล็กทรอนิกส์การเดินทางการอนุญาต (eTA) คล้ายกับสหรัฐอเมริการะบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการอนุมัติการเดินทาง (eSTA) เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินการเพื่อสร้างแนวทางร่วมกันในการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า

eTA มีผลบังคับใช้สำหรับทุกชาติมีสิทธิ์ยกเว้นวีซ่า ยกเว้นชาวอเมริกันที่เดินทางมาถึงโดยทางเครื่องบินตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2016 นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเข้าไปขอ eTA ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมปี 2015  eTA ไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่เดินทางบกหรือเดินทางทะเล กำหนดเพียงผู้เดียวสำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงโดยทางอากาศ

ผู้เข้าขอ eTA สามารถสมัครผ่านทาง the Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)  เว็บไซต์และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอ eTA คนที่เข้ามาจะต้องให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับชีวประวัติหนังสือเดินทางและพื้นหลังที่จำเป็นอย่างอื่นในการยื่นขอ eTA ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองเพิ่มเติมเงินที่มีข้อมูลการจ้างงานและรายละเอียดการติดต่อรวมถึงที่อยู่อาศัย ยังมีผู้สมัครที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพประวัติการตรวจคนเข้าเมืองของพวกเขาและความเชื่อมั่นที่พวกเขาอาจจะถูกถามเกี่ยวกับแผนการเดินทางในแคนาดา

วีซ่าแคนาดา ประเภทชั่วคราว

ภายใต้คำจำกัดความของรัฐบาลแคนาดา ถิ่นที่อยู่ชั่วคราวคือ ชาวต่างชาติที่เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเข้าประเทศแคนาดาเพื่อวัตถุประสงค์อาศัยอยู่ชั่วคราว ถูกกำหนดเงื่อนไขในการพำนักอาศัยตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศแคนาดา เช่น ระยะเวลาการเข้าพัก และความสามารถในการทำงานหรือการศึกษาในขณะที่พำนักอาศัยในประเทศแคนาดา

วีซ่าผู้อยู่อาศัยชั่วคราวมีสี่ประเภท:

 • ผู้เข้าชม (Visitors)
 • นักเรียน (Student)
 • แรงงานต่างชาติชั่วคราว (TFWs)
 • ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ชั่วคราว (TRP)

วีซ่าแคนาดา การทำงานช่วงวันหยุด (Working Holiday Visa)

โครงการทำงานในวันหยุดของแคนาดาประสบการณ์สากลแคนาดา (IEC) กำหนดให้บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองแคนาดาได้รับโอกาสที่จะทำงานในแคนาดาเป็น TFWs บนใบอนุญาตทำงาน IEC  IEC แบ่งออกเป็นสามชั้น

 • ทำงานในวันหยุด(Working Holiday)
 • Young Professionals
 • ฝึกงานสำหรับนักเรียนต่างชาติ (International Co-op Internship)

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับประเทศที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่พลเมืองแคนาดาอาจจะมีสิทธิ์เข้าร่วมในวีซ่าทั้งสามแบบ หรือพวกเขาต้องเป็นพลเมืองของประเทศต่อไปนี้:

 •  ออสเตรเลีย
 •  ออสเตรีย
 •  เบลเยียม
 •  ชิลี
 •  คอสตาริกา
 •  โครเอเชีย
 •  สาธารณรัฐเช็ก
 •  เดนมาร์ก
 •  เอสโตเนีย
 •  ฝรั่งเศส
 •  ประเทศเยอรมัน
 •  กรีซ
 •  ฮ่องกง
 •  ไอร์แลนด์
 •  อิตาลี
 •  ประเทศญี่ปุ่น
 •  ลัตเวีย
 •  ประเทศลิธัวเนีย
 •  เม็กซิโก
 •  เนเธอร์แลนด์
 •  นอร์เวย์
 •  นิวซีแลนด์
 •  โปแลนด์
 •  สโลวะเกีย
 •  สโลวีเนีย
 •  เกาหลีใต้
 •  สเปน
 •  สวีเดน
 • สวิสเซอร์แลนด์
 •  ไต้หวัน
 •  ยูเครน
 •  ประเทศอังกฤษ

วีซ่าแคนาดา วีซ่าถิ่นที่อยู่ชั่วคราว (Temporary resident visa)

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่จำเป็นต้องมีวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศแคนาดา พวกเขาจำเป็นต้องใช้ออนไลน์วีซ่าหรือได้รับสแต็มบนกระดาษ ที่ได้รับการอนุมัติจากสถานกงสุล 

แคนาดาได้แนะนำโปรแกรมที่รู้จักกันเป็น CAN + สำหรับผู้เข้าชมของบางประเทศที่ได้รับไปยังประเทศแคนาดาในช่วง 10 ปีหรือผู้ที่มีวีซ่าสหรัฐฯที่ถูกต้อง เมื่อสมัครผ่าน CAN + ผู้สมัครเพียงต้องการที่จะส่งหลักฐานของเขาหรือเธอของการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาและสามารถส่งหลักฐานน้อยลงการสนับสนุนทางการเงิน โปรแกรมที่สามารถใช้ได้เฉพาะที่สำนักงานวีซ่าบางอย่างหรือคนชาติของบางประเทศ

พ่อแม่และปู่ย่าตายายของพลเมืองแคนาดาและถิ่นที่อยู่ถาวรสามารถใช้สำหรับผู้ปกครองและวีซ่าปู่ย่าตายายซึ่งจะช่วยให้พวกเขาอยู่ได้นานถึงสองปีในแคนาดาโดยไม่ต้องต่ออายุสถานะของพวกเขา

 ประเทศที่ได้รับการเก็บรวบรวมชีวภาพบังคับสำหรับการขอวีซ่าแคนาดา
 •  อัฟกานิสถาน
 •  แอลเบเนีย
 •  แอลจีเรีย
 •  บังคลาเทศ
 •  กัมพูชา
 •  โคลอมเบีย
 •  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 •  อียิปต์
 •  เอริเทรี
 •  ไฮติ
 •  อิหร่าน
 •  อิรัก
 •  เกาะจาเมกา
 •  จอร์แดน
 •  ลาว
 •  เลบานอน
 •  ประเทศลิบยา
 •  พม่า
 •  ประเทศไนจีเรีย
 •  ปากีสถาน
 •  ปาเลสไตน์
 •  ซาอุดิอาราเบีย
 •  โซมาเลีย
 •  ซูดานใต้
 •  ศรีลังกา
 •  ซูดาน
 •  ซีเรีย
 •  ตูนิเซีย
 •  เวียดนาม
 •  เยเมน

ตารางค่าธรรมเนียม วีซ่าแคนาดา

Visitor visas – Fees
Application $CAN USD THB
Extension of Authorization to stay in Canada as a visitor (temporary resident) 100 80 2,700

 

International Experience Canada – Fees
Application $CAN
International Experience Canada participation fee 150

 

Study Permits – Fees
Application $CAN USD THB
Study permit 150 120 4,050

 

Visitor visas – Fees
Application $CAN USD THB
Individual visa Footnote* 100 80 2,700
Visitor visa – maximum fee for family 500 405 13,500
Transit Visa (for less than 48 hours in Canada) 0 0 0

 

Work Permits – Fees
Application $CAN USD THB
Work permit 155 125 4,185
Work permit – maximum fee for group of three or more performing artists and their staff. (See note below) 465 375 12,555
Open work permit holder 100 80 N/A

คำถามที่พบบ่อย วีซ่าแคนาดา :

ถ้าพบว่าใบสมัครหรือแบบคำขอวีซ่าไม่สมบูรณ์จะทำอย่างไร ?
ผู้สมัครต้องส่งแบบคำขอวีซ่าที่สมบูรณ์มายังศูนย์ฯ อีกครั้ง คุณสามารถใช้ใบตรวจรายการเอกสารและดูคำแนะนำขั้นตอนการจัดส่งเอกสารผ่านช่องทางไปรษณีย์บนหน้าเว็บไซต์ของเรา
เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งรายละเอียดแก่ผู้สมัครผ่านทางอีเมล ผู้สมัครต้องจัดเตรียมเอกสารฉบับใหม่และจัดส่งเอกสารผ่านช่องทางไปรษณีย์ให้กับทางศูนย์ฯ อีกครั้ง ภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่ได้รับอีเมลดังกล่าว
หรือ ผู้สมัครต้องเขียนจดหมายร้องขอและยินยอมให้ศูนย์ฯ ยื่นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์แก่สถานทูตแคนาดา ทั้งนี้ผู้สมัครต้องยอมรับกับผลการพิจารณาที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน
หากผู้สมัครไม่สามารถจัดหาเอกสารได้ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับคำร้องฯ ?
เอกสารอาจถูกส่งกลับหาผู้สมัครโดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองหรือคุณอาจจะเลือกหนึ่งช่องทางในตัวเลือกดังต่อไปนี้:

ผู้สมัครต้องเขียนจดหมายร้องขอและยินยอมให้ศูนย์ฯ ยื่นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์แก่สถานทูตแคนาดา ทั้งนี้ผู้สมัครต้องยอมรับกับผลการพิจารณาที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน หรือ
ผู้สมัครจัดหาซองจดหมายที่จ่าหน้าชื่อและที่อยู่ถึงตัวท่านเอง ส่งมายังศูนย์ฯ เพื่อให้ส่งเอกสารทั้งหมดกลับหาคุณ หรือ
ผู้สมัครเดินทางมารับเอกสารคืนด้วยคนเอง หรือมอบอำนาจให้ตัวแทนมารับเอกสารคืนโดยต้องมีจดหมายชี้แจงและใบมอบอำนาจจากเจ้าของเอกสาร

โปรดทราบว่าในบางกรณี ค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอสท่านอาจจะไม่ได้รับคืน แล้วแต่เห็นสมควร

หากผู้สมัครไม่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าตามเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาดา และค่าธรรมเนียมการบริการของวีเอฟเอสตามเงื่อนไขที่ระบุในตารางค่าธรรมเนียม ?
ทางศูนย์ฯ จะไม่ดำเนินการกับเอกสารที่ผู้สมัครจัดส่งมา เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้สมัครเพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียด และเก็บแบบคำขอวีซ่าไว้จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าเงื่อนไขข้างต้นได้ถูกปฏิบัติตาม เพื่อหลีกเลียงความล่าช้า กรุณาตรวจสอบก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการวีเอฟเอส ถูกสั่งจ่ายอย่างถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
ผู้สมัครจะทำเช่นไร หากพบว่าทางศูนย์รับคำร้องฯ ไม่สามารถจัดส่งเอกสารกลับคืนผ่านทางไปรษณีย์ได้ ?
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมบริการได้ที่ “บริการและตารางค่าธรรมเนียมบริการ” บนหน้าเว็บไซต์ โปรดทราบว่าหนึ่งบริการจัดส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ต่อหนึ่งผู้สมัครเท่านั้น คุณไม่สามารถรวมเอกสารและจัดส่งภายในซองเดียวกันได้
จะทำอย่างไรหากพบว่าไม่ได้รับแจ้งหมายเลขติดตามสถานภาพคำขอภายใน 5 วันทำการ?
กรุณาส่งอีเมลมาที่ info.canbkk@vfshelpline.com เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลลับท่านภายใน 2 วันทำการหลังจากที่ได้รับอีเมล โดยระบุข้อมูลดังนี้

ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
หมายเลขใบงานส่งเอกสารพร้อมชื่อบริษัทที่ท่านใช้บริการส่งเอกสารมายังศูนย์ฯ

หมายเหตุ: กรุณาอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านบน

ฉันจะตรวจสอบสถานภาพคำขอได้อย่างไร?
เมื่อทางศูนย์ฯ ได้รับเอกสารของคุณและยืนยันว่าเสร็จสมบูรณ์พร้อมนำส่งให้กับสถานทูตเพื่อพิจารณา เจ้าหน้าที่จะนำเอกสารเข้าสู่ระบบและส่งอีเมลแจ้งหมายเลขติดตามสถานภาพคำขอของคุณ ผู้สมัครสามารถใช้หมายเลขดังกล่าวตรวจสอบสถานะได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ตรวจสอบสถานะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเรา
โทรสอบถามเจ้าหน้าที่
ติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง
ใช้บริการส่งข้อความผ่านทางระบบโทรศัพท์
ส่งข้อความสอบถามผ่านทางอีเมล

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

14 thoughts on “วีซ่าแคนาดา

 • สิงหาคม 29, 2017 at 10:54 pm
  Permalink

  ขอรบกวนช่วยแจ้งรายละเอียดการทำวีซ่าท่องเที่ยวหน่อยค่ะ คือกำลังเตรียมเอกสารค่ะ แต่ครั้งแรก ยังไม่ค่อยเข้าใจ ภาษาก็ยังไม่ค่อยเก่ง ขอไฟร์ที่ต้องกรอกด้วยค่ะ ต้องเป็นภาษาอังกฤษไช่มั้ยค่ะ แล้วต้องไปส่งตรงใหน ถึงสถานทูต แล้วต้องกรอกอะไรอีกบ้าง จะได้เตรียมตัวถูก

  Reply
  • สิงหาคม 29, 2017 at 10:54 pm
   Permalink

   ครับ เดี๋ยวพี่จัดส่งให้ทาง email ครับ

   Reply
 • สิงหาคม 30, 2017 at 3:30 pm
  Permalink

  ผมมีวีซ่าอเมริกา แต่ต้องการข้ามไปดูน้ำตกไนแองการ่า ที่ฝั่งแคนาดา ผมต้องขอวีซ่าด้วยไหมครับ

  Reply
  • สิงหาคม 30, 2017 at 3:30 pm
   Permalink

   ถ้าเดินทางเข้าเขตประเทศแคนาดา อย่างไรก็ต้องขอวีซ่าแคนาดาครับ

   Reply
 • สิงหาคม 31, 2017 at 1:03 pm
  Permalink

  วีซ่าแคนาดาต้องไปยื่นด้วยต้นเองหรือเปล่าคะ

  Reply
  • สิงหาคม 31, 2017 at 1:04 pm
   Permalink

   สามารถมอบอำนาจให้ ผู้อื่นยื่นแทนได้ครับ

   Reply
 • กันยายน 2, 2017 at 2:25 pm
  Permalink

  ทำงานที่ลาวครับ จะขอวีซ่าแคนาดา ต้องทำหย่างไรครับ

  Reply
  • กันยายน 2, 2017 at 2:26 pm
   Permalink

   ครับขอรับรองการทำงานจากที่ลาว เตรียม Bank Statement , Bank letter ให้พร้อม สามารถยื่นขอได้เลยครับ

   Reply
 • กันยายน 3, 2017 at 9:34 pm
  Permalink

  วีซ่าแคนาดาขอออนไลน์ได้ไหมคะ

  Reply
  • กันยายน 3, 2017 at 9:35 pm
   Permalink

   สามารถขอได้ครับ

   Reply
 • กันยายน 5, 2017 at 11:17 am
  Permalink

  จะไปสัมนา ที่ Toronto คะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรเพื่อขอวีซ่าบ้างคะ

  Reply
  • กันยายน 5, 2017 at 11:18 am
   Permalink

   เตรียมจดหมายเชิญเข้าร่วมสัมนา หลักฐานการจองที่พัก และ เอกสารการทำงานของเราครับ ลายละเอียด เพิ่มเติม ติดต่อพี่กฤต ทาง Lineได้เลยครับ

   Reply
 • มกราคม 4, 2019 at 4:26 pm
  Permalink

  จะไปเยี่ยมแฟนที่แคนาดาเดือนเมษายนนี้ค่ะ. แต่เคยขอวีซ่าอเมริกาเมื่อ 3ปีที่แล้ว ไม่ผ่านและถ้าจะขอวีซ่าไปแคนาดาครั้งนี้ คิดว่าจะผ่านไหมค่ะ.

  Reply
  • พฤษภาคม 7, 2021 at 9:51 pm
   Permalink

   ผ่านครับ

   Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น