บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card หรือ ABTC)!!!

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card หรือ ABTC)!!!

นักธุรกิจไทยสามารถยื่นคำร้องขอมีบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (ABTC) ซึ่งเป็นโครงการในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย – แปซิฟิค (Asia-Pacific Economic Cooperation หรือ APEC)ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่างนักธุรกิจของสมาชิกเอเปค  บัตร ABTCเป็นเสมือนวีซ่า มีอายุการใช้งาน 3 ปี โดยผู้ถือบัตร ABTC สามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้าเขตเศรษฐกิจอื่นที่เข้าร่วมโครงการบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคได้ (แทน business visa)

ปัจจุบันสมาชิกเอเปคที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน 18 เขตเศรษฐกิจ (จากจำนวนทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ) ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน และเวียดนาม โดยสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นสมาชิกชั่วคราว ซึ่งในชั้นนี้ผู้ถือบัตร ABTC ยังต้องขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯ ตามปกติ

นักธุรกิจไทยผู้ถือบัตร ABTC ที่จะเดินทางไปติดต่อธุรกิจระยะสั้นสามารถเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกที่ร่วมในโครงการฯ ที่มีชื่อปรากฎอยู่บนด้านหลังของบัตร ABTC โดยไม่ต้องขอวีซ่า และผู้ถือบัตรABTC ได้รับอนุญาตให้ใช้ช่องทางพิเศษสำหรับสมาชิกเอเปค (APEC Lane) ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชิกเอเปค

ทั้งนี้ นักธุรกิจไทยที่มีความประสงค์จะขอทำบัตร ABTC สามารถยื่นคำร้อง  ขอมีบัตร ABTC ผ่านสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.wtothailand.or.th/card.html หรือติดต่อที่คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
โทรศัพท์ 0 2622 2179, 0 2018 6888 ต่อ 4230 โทรสาร 0 2622 2184  E-mailkanchana@wtothailand.or.th  และ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 0 2203 5000 ต่อ 33322, 0 2981 7470

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บัตร ABTC เข้าเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคที่เข้าร่วมโครงการฯ

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย
ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
 
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น