ไต้หวันยกเว้นการขอวีซ่า สำหรับชาวไทย!!!

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / ไต้หวันยกเว้นการขอวีซ่า สำหรับชาวไทย!!!

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทางการไต้หวันได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทย (ช่วงระยะทดลอง ๑ ปี) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยทางการไต้หวันอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวพำนักอยู่ในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน และจะต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยที่ยังมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน มีบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับเดินทางไปประเทศถัดไป และจะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าเมือง

การประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยในครั้งนี้ ส่งผลให้ในปัจจุบัน ผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศอื่น ๆ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราทั้งหมด 26 ประเทศ และ 3 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า ดังรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์กรมการกงสุล (www.consular.go.th) ในหัวข้อ “ประเทศ/ดินแดน ที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า”

แหล่งที่มา : http://www.mfa.go.th

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย
ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
 
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น