เรียนต่ออเมริกา

การ เรียนต่ออเมริกา มีนักเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้นในสหรัฐที่เพิ่มขึ้น หลาย ๆ คนมีเป้าหมายการเรียนต่ออเมริกา เป็นลำดับแรก อเมริกาเป็นสถานที่ที่พวกเขาต้องการที่จะเพิ่มประสบการณ์ของพวกเขาและยกระดับความรู้ของพวกเขาให้สูงยิ่งขึ้น สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่นิยมมากที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรามาค้นหาคำตอบว่าทำไมนักเรียนต่างชาติจำนวนมากเลือกที่จะเรียนต่ออเมริกาใน สถาบันสอนภาษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา

เรียนต่ออเมริกา ความเป็นเลิศทางวิชาการของสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ระบบมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นในทุกสาขาทั้งในในระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมทุกสาขาวิชา เช่นเดียวกับในสาขาวิชาชีพนักเรียนที่เรียนต่ออเมริกา เมื่อจบการศึกษาจะได้รับโอกาสที่จะทำงานโดยตรงกับสาขาที่เรียนมามีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพ และผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในเรื่องความเป็นเลิศของพวกเขา

ความหลากหลายของโอกาสทางการศึกษา ที่คุณได้รับเมื่อเรียนต่ออเมริกา

สหรัฐอเมริกามีสถาบันการศึกษาชั้นนำกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายพันแห่ง ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันด้านการพัฒนาสถาบันต่าง ๆ เป็นผลให้เกิดการยกระดับระบบการศึกษาที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาที่เรียนต่ออเมริกาจะได้รับคุณภาพการศึกษาระดับสูง เน้นทักษะปฏิบัติได้จริง ทำให้เกิดการจ้างงานในอัตรสูงเมื่อบุคคลนั้น ๆ สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้สถาบันต่าง ๆ เปิดโอการทางการศึกษาทุก ๆ คน ในทุก ๆ ด้านเช่นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศิลปะ สังคมศาสตร์ สาขาทางเทคนิค อื่น ๆ ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าสิ่งที่คุณวางแผนในการศึกษาจะเป็นอย่างไร เรียนต่ออเมริกามีหลักสูตรที่หลากหลายรองรับสาขา เฉพาะด้านที่ท่านได้วางแผนมา

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เมื่อเรียนต่ออเมริกา

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามีความภูมิใจในการเป็นที่แถวหน้าของเทคโนโลยีการวิจัยและเทคนิคและในการทำอุปกรณ์ที่ดีที่สุดและทรัพยากรที่มีอยู่ให้กับนักเรียนของพวกเขา แม้ว่าข้อมูลของคุณไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมคุณจะมีโอกาสที่จะกลายเป็นมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อดำเนินการวิจัยตลอดจนการได้รับและประมวลผลข้อมูล คุณจะหาวิธีที่จะติดต่อกับนักวิจัยครูและผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณทั่วทุกมุมโลก

โอกาสสำหรับการวิจัยการสอนและการฝึกอบรม เมื่อเรียนต่ออเมริกา

คุณอาจจะสามารถที่จะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าผ่านการสอนและการวิจัย คุณสามารถเป็นผู้ช่วยด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) เปิดโอกาสนักเรียนร่วมทำงานเป็นผู้ช่วยสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเปิดโอกาศให้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการพิเศษเพิ่มสำรวจ เพิ่มแง่มุมต่างๆ ด้านการวิจัยในผลงานการวิจัยของคุณเมื่อคุณเรียนต่ออเมริกา

ผลงานวิจัยของนักเรียนต่างชาติมีความสำคัญมาก ผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยของพวกเขาทำมาเพิ่มทักษะและความคิดใหม่ในการเรียนและห้องสมุดหรือห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้การศึกษาภาคปฏิบัติชวยให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ในการนำไปประกอบอาชีพในอนาคตของคุณและทำให้ท่านได้ข้อมูลเชิงลึกขอบเขตหลักสูตรของคุณและการประยุกต์นำไปใช้ในชีวิตจริง เมื่อจบการศึกษาจากการเรียนต่ออเมริกา

ความยืดหยุ่นของหลักสูตรการศึกษา ของการเรียนต่ออเมริกา

แม้ว่าจะมีหลายโปรแกรมที่มีโครงสร้างยุ่งยากเป็นอย่างมากในการที่คุณจะต้องทำตามความต้องการในเนื้อหาหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงหลักสูตร แต่คุณก็จะสามารถที่จะพบความหลากหลายของตัวเลือกในหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นเมื่อคุณเดินทางไปเรียนต่ออเมริกา ยกตัวอย่างเช่นศิลปศาสตร์หลักสูตรสำหรับโปรแกรมระดับปริญญาตรีจะรวมถึงการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ แต่คุณจะได้รับความหลากหลายของการเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการเหล่านั้นและมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะเรียนที่ดีที่สุดตรงกับความสนใจของคุณ

ในขั้นตอนการเรียนระดับสูงของการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือถ้าคุณจะใฝ่หาปริญญาบัณฑิตคุณจะสามารถที่จะปรับแต่งการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเป้าหมายด้านการศึกษาให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านที่คุณสนใจจากการเรียนต่ออเมริกา เมื่อคุณเลือกหัวข้อสำหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาหรือวิทยานิพนธ์คุณสามารถเน้นความคิดที่มีความสำคัญกับตัวของคุณและประเทศของคุณ

การบริการสนับสนุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ ของการเรียนต่ออเมริกา

การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า แต่การนำทางของคุณผ่านปัญหาแบบวันต่อวันสามารถเป็นสิ่งที่ท้าทาย นักเรียนต่างชาติหลายคนพบว่าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสำนักงานนักศึกษาต่างชาติเป็นทรัพยากรที่ดีเมื่อเขามาถึงขาต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในด้านวิชาการ ภารกิจของสำนักงานนักศึกษาต่างชาติจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนเช่นคุณและมักจะมีความหลากหลายของบริการนักศึกษาที่พวกเขาจัดเตรียมไว้

มีการปฐมนิเทศเมื่อเดินทางมาถึงของคุณเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของหลายโปรแกรมและผลประโยชน์ของสำนักงานนักศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัย – ตลอดเวลาของคุณในสหรัฐอเมริกาที่พวกเขาสามารถช่วยตอบคำถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับคุณโดยเฉพาะเรื่องวีซ่าสถานการณ์ทางการเงิน ที่อยู่อาศัยความเป็นไปได้การจ้างงาน  ความกังวลเรื่องสุขภาพและอื่น ๆ หากคุณเลือกที่จะเสร็จสิ้นการศึกษาระดับปริญญาของคุณในประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงานนี้มักจะให้ประวัติส่วนตัวและการจ้างงานให้ความช่วยเหลือเป็นประโยชเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานนักศึกษาต่างชาติจะเป็นแหล่งที่ทรงคุณค่าของข้อมูลและความช่วยเหลือที่คุณทำให้การปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตของคุณในต่างแดนและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและอนาคตระยะยาวในอาชีพการงาน

ประสบการณ์ในการเรียนต่ออเมริกา เป็นที่มีความต้องการของตลาดแรงงาน นายจ้างจำนวนมากต้องการความหลากหลายของความรู้ในการปรับปรุงองค์กรและประสบการณ์ที่นักเรียนต่างชาติที่ได้รับจากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทในสหรัฐอเมริกามีมากมายหลายที่กำลังมองหาบุคคลที่มีคุณภาพช่วยสร้างสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาดโลก พวกเขามักจะจ้างพนักงานที่ไม่เพียงแต่มีทักษะการใช้ภาษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ผู้ที่จะได้รับงานยังสามารถช่วยให้การสื่อสารเจรจาต่อรองและการดำเนินธุรกิจข้ามวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างดียิ่ง

สหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่กำลังมองหาผู้สมัครที่เก่งและมีประสบการณ์จากต่างประเทศเพื่อการจ้างงาน นักเรียนนอกเป็นที่ความต้องการสูงมาก ๆ ในบริษัทนั้น ๆ  เช่นกัน ในปีที่ผ่านมา บริษัทข้ามชาติได้จัดสรรหาผู้สำเร็จจากการเรียนต่ออเมริกาที่มีทักษะประสบการ์สูงเข้าร่วมทำงานด้วย ท่านจะได้รับความก้าวหน้าในอาชีพของคุณในระยะยาวสามารถเพิ่มโดยประสบการณ์ของคุณผ่านการพัฒนาของความมั่นใจในตนเองเป็นอิสระและสามารถติดต่อต่างประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกั้นได้ – คุณลักษณะเหล่านี้เป็นที่ต้องการเป็นอย่างยิ่งกับนายจ้างทั่วโลก

ประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในอเมริกา เมื่อคุณเรียนต่ออเมริกา

เมื่อคุณศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาที่คุณกำลังได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายขยายโอกาสทางการศึกษาของคุณ ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอันแตกต่าง ไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมการประชุมขนาดเล็กวิทยาลัยเอกชนในเมืองเล็ก ๆ หรือมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในช่วงกลางของเขตเมืองที่มีขนาดใหญ่  มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีความหลากหลายของนักศึกษาและความแตกต่างในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ตรงกับความหลากหลายของความสนใจของนักเรียน คุณสามารถมีโอกาสที่จะดื่มด่ำในวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน รู้จักเพื่อนใหม่และผ่านองค์กรต่าง ๆ และสมาคมในมหาวิทยาลัย นั้น ๆ

นักศึกษาต่างชาติมักจะพบว่าสำนักงานนักศึกษาต่างชาติเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเขาเหล่านั้น เช่นเดียวกับศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัย เวลาของคุณไปเรียนต่างประเทศ จะเต็มไปด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมโดยรอบตัวคุณและคุณอาจจะพบว่ามหาวิทยาลัยของสหรัฐให้ความหลากหลายที่เต็มไปด้วยนักวิชาการวัฒนธรรมและการกีฬากิจกรรมที่เพิ่มมิติใหม่ให้กับชีวิตของคุณ

 

แนะนำการเรียนต่ออเมริกา

 • ต้องวางแผนระยะยาว พี่แนะนำว่าประมาณ 1-2 ปี ก่อนวันเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เลือกว่าจะเรียนด้านใด และต้องการเรียนต่อถึงระดับสูงแค่ใหน
 • บริษัทสทัดดีสแควร์ แนะแนวเกณฑ์การรับเข้าเรียนของแต่ละสถาบัน
 • บริษัทสทัดดีสแควร์ แนะแนวหลักสูตรเนื้อหาวิชาหลักในการเรียนต่อ
 • ทางเราแนะแนวเปรียบเทียบ ข้อดี – ข้อด้อย ของหลักสูตรต่างๆ
 • เลือกหลักสูตร พร้อมสมัครเรียน
 • เตรียมหลักฐานการสมัคร เช่น สำเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือรับรองการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน หลักฐานการเรียนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ หรือวิชาอื่น ๆ
 • ทำพาสปอร์ต (ถ้ายังไม่มี) หรือทำพาสปอร์ตใหม่ ถ้าพาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานน้อยกว่า 6 เดือน
 • เตรียมเอกสารทางด้านการเงิน ด้านสุขภาพ  (อาจต้องฉีดวัคซีน ขึ้นอยู่กับทางสถาบันการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาว่าต้องได้รับวัคซีนชนิดใด)
 • วัดระดับภาษาอังกฤษ  IELTS หรือ TOEFL โดยต้องเผื่อเวลาในการได้รับผลการสอบก่อนถึงกำหนดที่จะต้องส่งผลการสอบให้กับสถาบันการศึกษาด้วย
 • ประมาณสองเดือนก่อนจะเริ่มเปิดภาคเรียน ควรได้ใบ I20 จากสถานศึกษา และต้องขอวีซ่าโดยทาง บริษัทสทัดดีสแควร์ เป็นผู้จัดการนัดวันสัมภาษณ์ขอวีซ่าให้
 • การจองที่พักในสหรัฐ นั้นขึ้นอยู่กับว่าจะจองกับทางสถาบันการศึกษา หรือให้ญาติผู้ที่อยู่ทางสหรัฐเป็นคนรับรองให้ก็ได้
 • เตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าที่พักอาศัย และอื่น ๆ (โดยมากหลักสูตรภาษาอังกฤษนั้นต้องชำระค่าเรียนก่อนถึงจะได้ยื่นขอวีซ่า)
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • ทำประกันการเดินทางและประกันสุขภาพ
 • จัดเตรียมสำภาระที่จำเป็นในการเรียนต่อที่อเมริการับทำวีซ่าอเมริกา
ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *