รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560

http://www.studysqr.com/  / เรียนต่อ / เรียนต่อต่างประเทศ / รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

จำนวนทุนการศึกษาต่างประเทศ 7 ทุน จำแนกตามระดับกลุ่มดังนี้
ปริญญาโท-เอก คณิตศาสตร์ 3 ธรณีวิทยา 1 รวม 4
ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ 1 ธรณีวิทยา 1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 รวม 3
> รายละเอียดตามไฟล์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ  <ดาวน์โหลด>

*สำหรับระบบรับสมัคร จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2392-4021 ต่อ 2311 หรือ 2312 ในวันและเวลาราชการ

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน พสวท. ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ตามประกาศ สสวท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) กำหนดให้แจ้งผลการพิจารณาทุนในวันที่ 27 มีนาคม 2560 นั้น

เนื่องจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงจำเป็นต้องขอเลื่อนการแจ้งผลการพิจารณาออกไป โดยคาดว่าจะประกาศได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย
ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
 
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น