ระบบการศึกษานิวซีแลนด์

http://www.studysqr.com/  / เรียนต่อ / เรียนต่อนิวซีแลนด์ /  ระบบการศึกษานิวซีแลนด์

ปฐมวัย

อายุ 0-5 ปี

 การศึกษาปฐมวัยจะให้การศึกษาและการดูแลเด็ก ๆ ก่อนที่พวกเขาจะโตพอที่จะเข้าโรงเรียน ประเทศนิวซีแลนด์มีบริการการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับอนุญาตกว่า 4,000 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงเรียนอนุบาล ศูนย์ดูแลเด็ก ศูนย์การเล่น การดูแลที่บ้าน และกลุ่มเล่นต่าง ๆ

โรงเรียนประถมศึกษา

อายุ 5-10 ปี (Years 1-6)

นักเรียนในระดับประถมศึกษาจะเรียนวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษาประจำชาติ (New Zealand National Curriculum) ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ พลศึกษาและสุขศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยีโดยจะมีการประเมินความสามารถของนักเรียนในด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ โดยวัดเทียบกับความคาดหวังตามระดับอายุที่มาตรฐานแห่งชาติ (National Standards) ของประเทศนิวซีแลนด์กำหนดไว้

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

อายุ 11-12 ปี (Years 7-8)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย

การศึกษาในระดับประถมศึกษาเริ่มต้นที่ Year 1 ต่อเนื่องไปจนถึง Year 8 ในขณะที่การศึกษาใน Year 7 และ 8 อาจมีการเปิดสอนต่อเนื่องที่โรงเรียนประถมศึกษาหรือแยกไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนมัธยมศึกษา

อายุ 13-18 ปี (Years 9-13)

นิวซีแลนด์มีโรงเรียน 3 แบบ:

  • โรงเรียนรัฐบาลซึ่งเด็กชาวนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้ารับการศึกษา
  • โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน (state-integrated school) ซึ่งอาจดำเนินการโดยนิกายศาสนาหรือใช้วิธีการสอนเฉพาะทาง
  • โรงเรียนเอกชน

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจเป็นที่รู้จักในนามวิทยาลัย จะศึกษาเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) โรงเรียนมัธยมศึกษายังมีวิชาสายอาชีพ เช่น การท่องเที่ยวและการคำนวณ ให้เลือกเรียน

บางโรงเรียนมีหลักสูตร Cambridge International Examinations และหลักสูตร International Baccalaureate สำหรับนักเรียนอีกด้วย

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

อายุ 18+

นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ
8 แห่ง มีสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค (ITPS)
16 แห่ง และสถาบันฝึกอบรมของเอกชน (PTE) อีกราว
550 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

เลือกประเภทของสถาบันที่ดีที่สุดสำหรับเส้นทางอาชีพของคุณ:

  • มหาวิทยาลัยเสนอการศึกษาในระดับสูง โปรแกรมการศึกษา
    มุ่งเน้นการทำวิจัยและโดยทั่วไปแล้วจะเป็นเชิงวิชาการมากกว่าเชิงอาชีพ ในการจัดอันดับของ QS World University Rankings
    ปี 2015/2016 มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับสูงสุด 100 ลำดับแรกในอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา
  • สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคและสถาบันฝึกอบรมของเอกชนขนาดใหญ่บางแห่งมีหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับปริญญาบัตร
  • สถาบันฝึกอบรมของเอกชนมักจะเสนอโปรแกรมการศึกษาเชิงวิชาชีพที่เฉพาะเจาะจงในระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาเป็นหลัก

รับทำวีซ่าออสเตรเลียติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น