เตรียมตัวเรียนต่อนิวซีแลนด์

http://www.studysqr.com/  / เรียนต่อ / เรียนต่อนิวซีแลนด์ / เตรียมตัวเรียนต่อนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่คุณภาพทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับอย่างทั่วโลก  ควรเตรียมความพร้อมในด้าน ๆ ต่าง ทั้งด้านการเงิน ข้อมูลสถาบัน รวมถึงขั้นตอนการสมัครขอวีซ่าไว้ให้พร้อม

การสมัคร

หาข้อมูลการสมัคร

ควรเริ่มต้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัย และหลักสูตรให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ โบรชัวร์มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงทุกปีโดยทั่วไป แต่ข้อมูลทั่วไปเช่น เงื่อนไขการสมัคร และเนื้อหาที่เรียนก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่  การเรียนเรียนป.ตรีที่นี่ไม่เหมือนที่อเมริกา หรือไทยที่ต้องทำหน่วยกิจให้ครบตามวิชาที่กำหนด เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการเรียนต่อป.โท ที่ประเทศอื่น คุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิจได้ นี่เป็นเรื่องที่ควรทราบ เพราะถ้าคุณไปต่อโทที่ประเทศอื่นแล้วพบว่าต้องลงเรียนใหม่ เพื่อให้ได้วุฒิที่สมัครเรียนต่อได้ ก็เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลาออกไปอีก

ช่วงที่รับสมัคร

ปีการศึกษาในนิวซีแลนด์เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีแตกต่างกันเล็กน้อย การรับสมัครส่วนใหญ่คือช่วงต้นปีการศึกษา แต่ก็มีบ้างที่เปิดรับในภาคเรียนที่สอง มหาวิทยาลัยหลายแห่งยังเปิดรับรอบ2 และ3 ทั้งเทอม1และ 2

วันปิดรับสมัคร : ปริญญาตรีและโท

1 ประมาณเดือนตุลาคม สำหรับเทอมกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป (ภาคเรียนที่1)

2 ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน  สำหรับการเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมถึง เดือนสิงหาคม (ภาคเรียนที่2)

วันปิดรับสมัคร : สำหรับปริญญาเอก

 1. สมัครภายในสิ้นเดือนตุลาคม สำหรับภาคเรียนที่ 1ของปีถัดไป
 2. สมัครภายในปลายเดือนเมษายน  สำหรับช่วงกลางปี​​การบริโภค

หลังจากที่คุณได้รับofferจากมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยรับคุณเข้าเรียน) ควรรีบสมัครวีซ่านักเรียน ทันที

เอกสารที่ต้องใช้?

ไม่ว่าจะระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นๆในมหาวิทยาลัย สิ่งที่ต้องใช้คือ

สำเนาหนังสือเดินทาง

ทรานสคริปต์ หรือใบจบการศึกษาและเอกสารรับรองระดับการศึกษาของคุณ

ใบสมัคร

ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS

CV ที่อัพเดทข้อมูลแล้ว (สำหรับปริญญาเอก)

ผลสอบภาษาอังกฤษ

 • ผลIELTS หลังจากที่สอบแล้วใช่ได้ 3 ปีตรวจเชคก่อนให้ดีว่ายังไม่หมดอายุ
 • คะแนน IELTS ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 สำหรับเข้าการสมัครเรียนปริญญาตรี
 • คะแนน IELTS ต้องไม่ต่ำกว่า 6.5 สำหรับการเข้าในระดับปริญญาโท

 

การเรียนในนิวซีแลนด์

วัฒนธรรมการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์จะเรียนอย่างอิสระมาก ไม่หมือนห้องเรียนไทย ให้นักเรียนได้ใช้ความคิดริเริ่ม โดยเฉพาะคุณจะต้องการจัดการตารางเวลาและการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนของตัวเอง การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องเรียน นักเรียนต้องพยายามทำความเข้าใจกับเอกสารและสิ่งที่จะต้องเรียนในชั้นเรียนมาก่อนและพยายามสรุปใจความเมื่อเรียนเสร็จ การเตรียมอ่านบทเรียนไปก่อนจะช่วยให้คุณเข้าใจประเด็นที่อาจารย์พูดได้ดีขึ้น และเข้าใจประเด็นสำคัญที่ถูกนำมากล่าวถึง นักเรียนจะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและถกเถียงในห้องเรียน ซึ่งถ้าไม่ได้อ่านมาก่อนโอกาสที่จะถามคำถามก็จะลดลงเพราะตามไม่ทัน หลังจากบทเรียน อาจารย์มักจะมอบหมายให้อ่านบทความหรือทำรายงานชิ้นเล็กๆ ซึ่งงานเหล่านี้ จะไม่มีการให้คะแนน และนักเรียนจะมักจะไม่ถูกตามให้ส่งงาน แต่มีเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและประยุกต์ใช้บทเรียนมากขึ้น

 

แนะแนวผู้ที่จะไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

 • ต้องวางแผนระยะยาว พี่แนะนำว่าประมาณ 1-2 ปี ก่อนวันเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เลือกว่าจะเรียนด้านใด และต้องการเรียนต่อถึงระดับสูงแค่ใหน
 • บริษัทสทัดดีสแควร์ แนะแนวเกณฑ์การรับเข้าเรียนของแต่ละสถาบัน
 • บริษัทสทัดดีสแควร์ แนะแนวหลักสูตรเนื้อหาวิชาหลักในการเรียนต่อ
 • ทางเราแนะแนวเปรียบเทียบ ข้อดี – ข้อด้อย ของหลักสูตรต่างๆ
 • เลือกหลักสูตร พร้อมสมัครเรียน
 • เตรียมหลักฐานการสมัคร เช่น สำเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือรับรองการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน หลักฐานการเรียนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ หรือวิชาอื่น ๆ
 • ทำพาสปอร์ต (ถ้ายังไม่มี) หรือทำพาสปอร์ตใหม่ ถ้าพาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานน้อยกว่า 6 เดือน
 • เตรียมเอกสารทางด้านการเงิน ด้านสุขภาพ  (อาจต้องฉีดวัคซีน ขึ้นอยู่กับทางสถาบันการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาว่าต้องได้รับวัคซีนชนิดใด)
 • วัดระดับภาษาอังกฤษ  IELTS หรือ TOEFL โดยต้องเผื่อเวลาในการได้รับผลการสอบก่อนถึงกำหนดที่จะต้องส่งผลการสอบให้กับสถาบันการศึกษาด้วย
 • ประมาณสองเดือนก่อนจะเริ่มเปิดภาคเรียน ควรได้ใบ I20 จากสถานศึกษา และต้องขอวีซ่าโดยทาง บริษัทสทัดดีสแควร์ เป็นผู้จัดการนัดวันสัมภาษณ์ขอวีซ่าให้
 • การจองที่พักในสหรัฐ นั้นขึ้นอยู่กับว่าจะจองกับทางสถาบันการศึกษา หรือให้ญาติผู้ที่อยู่ทางสหรัฐเป็นคนรับรองให้ก็ได้
 • เตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าที่พักอาศัย และอื่น ๆ (โดยมากหลักสูตรภาษาอังกฤษนั้นต้องชำระค่าเรียนก่อนถึงจะได้ยื่นขอวีซ่า)
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • ทำประกันการเดินทางและประกันสุขภาพ
 • จัดเตรียมสำภาระที่จำเป็นในการเรียนต่อที่อเมริกา
รับทำวีซ่าออสเตรเลียติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น