Strathfield College Australia Sydney ออสเตรเลีย

http://www.studysqr.com/  / เรียนต่อ / เรียนต่อออสเตรเลีย / เรียนต่อซิดนีย์ / Strathfield College Australia Sydney ออสเตรเลีย

Strathfield College มุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา ตามความต้องการและความคิดของผู้เรียน และครูผู้ฝึกสอนของเราทุ่มเทเพื่อนักเรียนทุกคน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในวิชาชีพและการปฏิบัติตามส่วนบุคคล
ภารกิจของเราคือ :
เคารพซึ่งกันและกัน ในความแตกต่างของนักเรียนจากทุกมุมโลก
การอุทิศตนเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและการฝึกอบรม
มุ่งมั่นในการฝึกอบรมผู้เรียนเป็นหลัก
มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยินดีในความสำเร็จและการเอาใจใส่กับความยากลำบากของนักเรียน
สถานที่ตั้งของเรา อยู่ที่
Level 5 of the Manning Building at 451 Pitt Street, Sydney.

การเดินทาง
มันง่ายมากที่จะเดินทางไปเรียน Strathfield College โดยการขนส่งสาธารณะสถานีรถไฟกลางเป็นสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดและใช้เวลาเดินเพียงระยะสั้น (2-3 นาที)

นอกจากนี้ยังมีบริการรถบัสจำนวนมากวิ่งระหว่าง Eddy Avenue (ตรงข้ามสถานีรถไฟกลาง) และ George Streetนอกจากนี้ยังมีเรือข้ามฟากที่มาถึงที่ท่าเรือ Circular Quay และเชื่อมต่อกับรถไฟวิ่งไปสถานีรถไฟกลาง

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปจะมีทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่Elementary, Pre intermediate, upper intermediateและAdvancedเราจะมุ่งเน้นไปที่ การสนทนา การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนโดยมีนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนแต่ละระดับของคอรฺสเรียนจะใช้เวลาทั้งหมด 12 สัปดาห์และทุกๆ 6 สัปดาห์จะมีการทดสอบประสิทธิภาพการเรียนคอร์สนี้เมื่อคุณผ่านการทดสอบ คุณสามารถเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้หลังจากที่คุณมีความก้าวหน้า ในการทดสอบ คุณต้องผ่านการทดสอยอีกขั้นกับครูผู้สอนและจะได้รับการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งคำแนะนำในการปรับปรุงในด้านการเรียน

ทำไมจึงเลือกเรียนคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปที่Strathfield College

คุณสามารถเริ่มเรียนได้ทุกๆวันจันทร์

คอร์สเรียนของเราเน้นถึงความต้องการของผู้เรียน

คอร์สเรียนของเรามีคุณภาพอย่างดีเยี่ยม ทำให้คุ้มค่าเงินสำหรับค่าเล่าเรียน

สถาบันของเรามีการผสมผสานด้านวัฒนธรรมของนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติอย่างลงตัว

หลักสูตรของเราเมื่อจบแล้ว สามารถเรียนต่อในสถาบันอื่นๆได้

เราดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการสอน

ตารางเรียนของเราเอื้ออำนวยต่อการเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็น

สถาบันของเรามีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยในใจกลางเมืองซิดนีย์

ระยะเวลาในคอร์สเรียน

4 6 สัปดาห์คุณสามารถเริ่มต้นเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปในทุกๆวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์

ตารางเรียนช่วงเช้า

8.30 – 10.30 น. กิจกรรมในห้องเรียน

10.30 – 10.45 น. พัก

10.45-12.45 น. กิจกรรมในห้องเรียน

12.45- 13.15 น พักกลางวัน

13.15 น.  เรียนด้วยตนเอง

ตารางเรียนช่วงเย็น

 

16.00- 18.00 น. กิจกรรมในห้องเรียน

17.0017.30 น. พัก

18.3020.30 น. กิจกรรมในห้องเรียน

IELTS Course
IELTSคือ การสอบหลักที่ใช้วัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนในออสเตรเลียIELTSหรือThe International English Language TestingSystemถูกออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหรือทำงานที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสาร หลักสูตรนี้เป็นที่ยอมรับในประเทศออสเตรเลียและรัฐของออสเตรเลีย เช่นเดียวกับโรงเรียนและวิทยาลัยอื่นๆ

การสอบIELTSสามารถใช้ได้ 2 แบบ คือ

การศึกษาการอ่านและการทดสอบการเขียน เพื่อประเมินว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะศึกษาหรือฝึกอบรมภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
การฝึกอบรมทั่วไปด้านการอ่านและการเขียน เพื่อทดสอบการเน้นทักษะการอยู่รอดขั้นพื้นฐานในสังคมและการศึกษา หลักสูตรการสอบIELTSด้านการฝึกบรมทั่วไปเหมาะสำหรับคนที่กำลังเสร็จสิ้นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อรับรองประสบการณ์ การทำงาน ในการศึกษาหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา และการตรวจคนเข้าเมือง
Why do an IELTS Preparation Course

Which course

University Entrance

Academic

TAFE Entrance

Academic

For work experience

General Training
For immigration purposes

General Training

For a career in Australia

Academic or GeneralTraining

EAP Course
หลักสูตรEAPหรือEnglish for Academic Purposesหลักสูตรของเรามี 10 สัปดาห์ เหมาะสมมับนักเรียนที่กำลังวางแผนที่จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรวิชาชีพ มีเนื้อหาการเรียนด้านวิชาการ

ทำไมจึงเลือกเรียนคอร์สEAPที่วิทยาลัยStrathfield

ทั้ง 3 หลักสูตรของEAPตอบสนองความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับมหาวิทยาลัยจำนวนมาก

เราดำเนินการสอนด้วยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ และดำเนินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อคุณได้ใบรับรองหลังจากเรียนจบระดับสุดท้าย คุณจะเห็นถึงความแตกต่างด้านภาษาอังกฤษของคุณ

ดำเนินการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟซิดนีย์ไม่กี่นาที

หลักสูตรEAPของเราร่วมถึงการเรียนด้านไหนบ้าง

การพูด, การฟัง, การอ่าน, และทักษะการเขียน

การศึกษาคำศัพท์และทบทวนไวยากรณ์

การสัมมนาและประเมินผล

การศึกษาและทักษะด้านวิชาการ เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์,การวิจัย,การจดบันทึก,การเขียนเรียงความและงานนำเสนอ

EAP Course

Your English Level

Exit Equivalent

EAP 1

IELTS 5.0 or CEF B1 Class

+ College EAP Placement Test

IELTS 5.5

EAP 2

IELTS 5.5 or Participate in B2 Class

+ College EAP Placement Test

IELTS 6.0

EAP 3

IELTS 6.0 or CEF B2 Class

+ College EAP Placement Test

IELTS 6.5

ระยะเวลาของคอร์สเรียนEAP

7กุมภาพันธ์ 16 เมษายน

25 เมษายน 1 กรกฎาคม

1สิงหาคม 7 ตุลาคม

10ตึลาคม 16 ธันวาคม

*ทั้งหมด 10 สัปดาห์

คอร์สชั่วโมงต่อสัปดาห์

20 ชั่วโมง สำหรับการเรียนตัวต่อตัว รวมกับ 4 ชั่วโมงของการเรียนด้วยตัวเอง

หลังจากจบจากคอร์สEAPที่Strathfieldสามารถศึกษาต่อได้ที่:

Central Queensland University

TAFE NSW

Wesley Institute

University of NSW

University of Wollongong

Download : English for Academic Purposes Course Information

ค่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ

http://strathfieldcollege.edu.au/fees/

รับทำวีซ่าอังกฤษ

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น