ระบบการศึกษาของแคนาดา

http://www.studysqr.com/  / เรียนต่อ / เรียนต่อแคนาดา / ระบบการศึกษาของแคนาดา

ระบบการศึกษาของแคนาดาประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้รัฐธรรมนูญของแคนาดา การศึกษาถือว่าเป็นความรับผิดชอบของมณฑล เพราะฉะนั้น ระบบการศึกษาของแต่ละมณฑล จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม การศึกษาของประเทศแคนาดา จัดว่ามีมาตรฐานการศึกษาที่สูง

โดยทั่่วไปแล้ว เด็กชาวแคนาดาเข้าเรียนระดับอนุบาล 1-2 ปี เมื่ออายุ 4 หรือ 5 ขวบ เด็กทุกคนจะเริ่มเรียนเกรดหนึ่งเมื่ออายุประมาณหกขวบ โดยทั่วไปปีการศึกษาจะเริ่มในเดือนกันยายน จนถึงเดือนมิถุนายนถัดไป แต่ในบางแห่งอาจเปิดภาคเรียนในเดือนมกราคม ชั้นมัธยมศึกษามีจนถึงเกรด 11, 12 หรือ เกรด 13 แล้วแต่มณฑล จากระดับนี้ นักศึกษาอาจเข้าเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือซีเจ็พ คำว่า ซีเจ็พ เป็นคำย่อที่มาจากการรวมชื่อของวิทยาลัยเพื่อการศึกษาทั่วไป และวิชาชีพ สำหรับการศึกษาทั่วไปหลักสูตรการเรียนสองปี ส่วนการศึกษาเชิงวิชาชีพ ใช้หลักสูตรการเรียนสามปีในระหว่างระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา มณฑลควิเบคใช้ระบบการศึกษาซีเจ็พ

สถาบันการศึกษาของแคนาดา ไม่มีการจัดอันดับอย่างเป็นทางการ และสถาบันของแคนาดานั้นมีคุณภาพการศึกษาสูง เมื่อนักศึกษาต้องการเลือกสถานศึกษาในแคนาดา สามารถพิจารณาได้จากประเภทของสถาบัน ขนาดและสถานที่ตั้งของสถาบัน ซึ่งทุกสถาบันจะมีระเบียบและการพิจารณานักศึกษา เพื่อเข้ารับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษา ในแต่ละหลักสูตร

ระบบการศึกษาทั่วไป

การศึกษาในแคนาดาจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละมณฑลตามกฎมหายของแคนาดา ในแต่ละมณฑลจะมีระบบการศึกษา ที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วนักเรียนชาวแคนาดาจะเข้า โรงเรียนอนุบาลเมื่อมีอายุครบ 4 – 5 ปี และใช้เวลาเรียน 1 – 2 ปี ทั้งนี้แล้วแต่สมัครใจ เมื่อมีอายุครบ 6 ปี จะต้องเข้าเรียนชั้นเกรด 1 โดยปกติโรงเรียนจะเริ่มปีการศึกษาตั้งแต่ช่วง เดือนกันยายน ถึงเดือนมิถุนายน โรงเรียน มัธยมศึกษาจะมีไปจนถึงเกรด 11, 12 หรือ (OAC) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมณฑลนั้นๆ เพื่อศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ CEGEP ของควิเบค

ในตารางข้างล่างนี้ แสดงภาพรวมของระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จะเป็นได้ว่าออนตาริโอจะรับนักเรียนที่สำเร็จ ได้รับ ประกาศนียบัตร มัธยมศึกาษออนตาริโอ (OSSD) และเครดิตทางการศึกษาออนตาริโอ (OAC) 6 หน่วยกิต ก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ส่วนที่ควิเบคจะมีระบบ CEGEP ในทั้ง 2 กรณีนี้ นักศึกษาอาจลงบางรายวิชาที่สามารถโอนเครดิตเข้าไปในระดับมหาวิทยาลัยได้

ระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

เกรด

P หรือ K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

อุดมศึกษา

ควิเบค

2 ปี

ประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาตอนปลาย

CEGEP

วิทยาลัย

ออนตาริโอ

2 ปี

ประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัย

แอตแลนด์ติด

แคนาดา

0 หรือ 1 ปี

ประถมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนต้น

วิทยาลัย

มานิโทบ้า

2 ปี

ประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัย

อัลเบอด์ด้า

&

น็อตเวตเทอรี่ทอรี่

1 ปี

ประถมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนต้น

วิทยาลัย

บริติชโคลัมเบีย &

ยูคอนเทอรีทอรี่

1 ปี

ประถมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัย

เปิดภาคเรียน : 1 วันหลังวัน Labor Day ของแต่ละปี

เปิดภาคเรียน : ปลายเดือนมิถุนายน

ปีการศึกษา

การรับเข้าเรียน มี 2 ช่วง คือ เดือนกันยายน และต้นเดือนมกราคม / ต้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่โรงเรียน บางแห่ง จะยืดหยุ่น ให้กับ นักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาต่างชาติในการรับสมัครเรียน ซึ่งอาจเปิดรับตลอดปี หรือปีหนึ่ง หลายๆ ครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับ แต่ละโรงเรียนนักเรียนต่างชาติที่สนใจและต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ในระดับประถม และมัธยม หากต้องการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล ควรติดต่อ ไปยังกระทรวงศึกษาที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ต่างชาติเข้าศึกษา หรือนักเรียนจะติดต่อโดยตรงไปยังสำนักงานกลาง ของแต่ละโรงเรียน เพื่อขอรับใบสมัคร รวมทั้ง ระเบียบการต่างๆ ในการสมัครเข้าเรียนได้

Application Deadline = 2 – 5 เดือนก่อนวันเปิดเรียน

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น