ในหลวง ร.9: พระราชานักการทูตผู้ทรงย้ำความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน (BBC News)

พระบาทสมเด็จพระปรมิน

Read more

มาทำความรู้จัก โครงการออแพร์อเมริกา (โครงการพี่เลี้ยงเด็ก) วีซ่า J-1!!!

  / วีซ่า / วีซ่าอเม

Read more

การใช้บริการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันในอเมริกา !!!

  / วีซ่า / วีซ่าอเม

Read more