เขื่อนฮูเวอร์ หรือ ฮูเวอร์แดม เขื่อนในอเมริกา

  / อเมริกา / เขื่อน

Read more

สะพานโกลเดนเกตสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา

  / อเมริกา / สะพานโ

Read more

จิงโจ้สัตว์สัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย

  / ออสเตรเลีย / จิง

Read more

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สถาบันการศึกษาชั้นนำของอังกฤษ

  / อังกฤษ / มหาวิทย

Read more

อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีสโบสถ์ที่งดงาม

  / ฝรั่งเศส / อาสนว

Read more