รับทำวีซ่านิวซีแลนด์

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / รับทำวีซ่า / รับทำวีซ่านิวซีแลนด์

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการ รับทำวีซ่านิวซีแลนด์

  • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่านิวซีแลนด์
  • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่านิวซีแลนด์
  • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่านิวซีแลนด์
  • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
  • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่านิวซีแลนด์
  • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
  • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่านิวซีแลนด์
  • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซานิวซีแลนด์
  • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
  • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
  • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียนอังกฤษ)
  • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
  • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
  • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
  • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ  ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
นิวซีแลนด์ 5,650 8,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS 

รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ ขั้นตอนการสมัครวีซ่านิวซีแลนด์

ขึ้นตอนการขอวีซ่านิวซีแลนด์

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ผู้สมัครต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเยือนประเทศนิวซีแลนด์ของท่านอย่างชัดเจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการขอวีซ่า เอกสารต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ความเรียบร้อยของเอกสารจะช่วยให้ท่านมีโอกาศขอวีซ่าได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบแบบให้ตรงกับชนิดของวีซ่าที่ท่านต้องการจะขอเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ถ้ากรอกแบบฟอร์มผิดชนิดท่านก็ต้องนำกลับมากรอกใหม่ เพราะทางศูนย์ยื่นคำร้องอาจไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน หรือไม่ก็อาจส่งผลกับวีซ่าของท่านอ่านถึงขั้นปฏิเสธวีซ่าได้

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมยื่นวีซ่าที่บริษัทตัวแทน New Zealand เมื่อเตรียมเอกสาร และกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วท่านต้องทำการตรวจสอบความพร้อมของเอกสารก่อน ยื่นขอวีซ่ากับศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ (TTS) พร้อมทั้งเตรียมค่าธรรมเนียมให้พร้อม ที่จะชำระในวันยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์

ขั้นตอนที่ 4 ยี่นเอกสารขอวีซ่า New Zealand นำใบนัดพร้อมทั้งแบบฟอร์มขอวีซ่า และเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วไปยื่นวีซ่าที่ New Zealand Visa Application Centre C/O TT Services (TT Aviation Co Ltd). 140/41 (19 D), ITF Tower, 19 Floor, Silom Road, Suriyawongse,Bangrak, Bangkok,Thailand 10500.

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ TTS เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์จะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอวีซ่า เตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดีกับชนิดวีซ่าที่ทำการร้องขอไว้

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง TTS ส่งเอกสารไปที่สถานทูตนิวซีแลนด์สถานทูตพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาจากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ TTS ที่เดิม

เอกสารยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์

รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้                                               

 1. ใบสมัครวีซ่าที่กรอกรายละเอียดและลงชื่อเรียบร้อย            
 2. ค่าสมัครวีซ่า                                                               
 3. รูปถ่ายล่าสุด 2 ใบ
 4. หนังสือเดินทางหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนา    
 5. หลักฐานการเงิน                                                                          
 6. แบบฟอร์ม Sponsorship form ในกรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของท่าน          
 7. ข้อกำหนดด้านสุขภาพ (หากเกี่ยวข้อง)
 8. ข้อกำหนดด้านประวัติอาชญากรรม (หากเกี่ยวข้อง)

 

ทั้งนี้ เราอาจไม่สามารถพิจารณาใบสมัครของคุณหากขาดเอกสารรายการใดรายการหนึ่งที่ระบุข้างต้น

เอกสารสนับสนุนที่ต้องการมีดังต่อไปนี้

 • ใบลางาน
 • หลักฐานเกี่ยวกับสถานะด้านต่างๆโดยรวมของคุณ
 • หลักฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้สนับสนุน
 • หลักฐานการเดินทางในอดีต
 • รายละเอียดการเดินทาง
 • หนังสือยินยอมให้เดินทางจากผู้ปกครอง

หากคุณสมัครวีซ่าเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อธุรกิจ

คุณควรยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

 • จดหมายจากนายจ้าง
 • จดหมายเชิญจากบริษัทในนิวซีแลนด์
 • หลักฐานการติดต่อกับบริษัทในนิวซีแลนด์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อธุรกิจ
 • หลักฐานอื่น ๆที่อาจช่วยสนับสนุนใบสมัครของคุณ

เพื่อเข้าร่วมประชุม

คุณควรยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

 • จดหมายจากนายจ้าง
 • จดหมายจากผู้จัดงานประชุมในนิวซีแลนด์
 • หลักฐานอื่น ๆที่อาจช่วยสนับสนุนใบสมัครของคุณ

ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์

Category of Visa Other Locations – Thailand
RESIDENT VISA Fee in THB Fee in USD
Skilled Migrant Category 67,200.00 2,065.00
Investor Plus (Investor 1 Category) 111,800.00 3,435.00
Investor (Investor 2 Category) 111,800.00 3,435.00
Entrepreneur Plus Category 89,600.00 2,755.00
Entrepreneur Category 89,600.00 2,755.00
Family Category 44,800.00 1,380.00
Refugee Family Support Category 22,400.00 690.00
Parent Retirement Category 89,600.00 2,755.00
Any Other Residence Category 44,800.00 1,380.00
RESIDENT VISA
Variation of travel conditions of visa by person holding resident visa 5,100.00 155.00
Variation of travel conditions of visa by person holding resident visa 5,100.00 155.00
Variation of travel conditions of visa by person holding resident visa 5,100.00 155.00
Variation of travel conditions of visa by person holding resident visa 5,100.00 155.00
NZ CITIZENSHIP ENDORSEMENT
First endorsement of NZ citizenship in foreign passport 3,700.00 115.00
Second or subsequent endorsement of NZ citizenship in foreign passport 2,300.00 70.00
VISITOR VISA
Visitor Visa 4,700.00 145.00
Group visitor visa per person – Other 2,300.00 70.00
STUDENT VISA
Student Visa – Physical/Paper application 7,600.00 235.00
WORK VISA
Temporary Visa or Temporary Work Visa under Work Partnership/Work to Residence (Talent (Arts, Culture, and Sports), Talent (Employer Accreditation), or Talent (Long-Term Skills Shortage List) 10,100.00 310.00
Work Visa – Any other category of immigration instruction (physical/paper application) 7,600.00 235.00
Work Visa – Working Holiday Scheme 4,700.00 145.00
LIMITED VISA
Limited Visa – Student 7,600.00 235.00
Limited Visa – Work for Recognised Seasonal Employer 7,600.00 235.00
Limited Visa – Any other category 4,700.00 145.00
TRANSIT VISA
Transit Visa application 4,000.00 125.00
OTHER
Request for Special Direction 5,200.00 160.00
Transfer Fee where visa stamp or label is transferred from one passport or certificate of identity to another 3,000.00 95.00

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์

Lodgement and contact hours:
Monday to Friday
Application lodgement 08:30 hrs to 16:00 hrs
Passport collection 08:30 hrs to 16:00 hrs
Telephone enquiries 08:30 hrs to 16:00 hrs
Bangkok, Thailand
Office Address: New Zealand Visa Application Centre C/O TT Services (TT Aviation Co Ltd). 140/41 (19 D), ITF Tower, 19 Floor, Silom Road, Suriyawongse,Bangrak, Bangkok,Thailand 10500.
Postal Address: New Zealand Visa Application Centre c/o TT Services (TT Aviation Co Ltd). 140/41 (19 D), ITF Tower, 19 Floor, Silom Road, Suriyawongse,Bangrak, Bangkok,Thailand 10500.
EMail: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
Phone: +662 236 7138
Fax: +662 236 7142

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น