วีซ่าออสเตรเลีย

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / รับทำวีซ่า / วีซ่าออสเตรเลีย

นโยบายการขอ วีซ่าออสเตรเลีย ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าออสเตรเลียจะต้องต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ขอวีซ่า และจะได้รับวีซ่าซึ่งเป็นใบอนุญาตที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศออสเตรเลีย กฎวีซ่าจะถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการโยกย้ายถิ่นฐานปี 1958และกฎระเบียบของการย้ายถิ่นฐานซึ่งมีการบริหารงานโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองและป้องกันชายแดนของประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียใช้ระบบวีซ่าสากลซึ่งหมายความว่าทุกคนที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศออสเตรเลียจะต้องมี วีซ่าออสเตรเลีย เพื่อเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย

ประเภทของ วีซ่าออสเตรเลีย

 • การขอวีซ่าท่องเที่ยว (subclass 600) ใครควรสมัครขอ วีซ่าออสเตรเลีย ท่องเที่ยวประเภท 600 หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อท่องเที่ยว สันทนาการ หรือเยี่ยมเพื่อน ญาติพี่น้อง รวมถึงการเข้า ร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำางาน เช่น การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้นไม่ เกิน 3 เดือน ข้าพเจ้าสามารถรวมบุคคลในครอบครัวเพื่อติดตาม ในใบสมัครนี ้ได้หรือไม่ ผู้สมัครไม่สามารถรวมบุคคลในครอบครัวในใบสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครขอวีซ่าเป็นรายบุคคล และชำระค่าธรรมเนียม การขอวีซ่าเป็นรายบุคคลเช่นกัน หากผู้สมัครต้องการไปเยือนประเทศออสเตรเลียเป็นจำนวนหลายครั้งและอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็น ระยะเวลานาน วีซ่าประเภทนี้ใช้สำหรับผู้ที่เดินทางระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว หรือเยี่ยมบุคคลในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น ไม่สามารถใช้ อาศัยอยู่ระยะยาว หากท่านประสงค์ที่จะอยู่ในประเทศระยะยาว ควรพิจารณาขอวีซ่าประเภทอื่นๆที่เหมาะสม เพราะการจะได้รับอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวครั้งต่อไปท่านจะต้องแสดงให้เห็นว่าได้ใช้เวลาอยู่นอกประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลาที่นาน สมควรเช่นกัน หากท่านต้องการย้ายถิ่นฐานอย่างถาวรหรือต้องการอาศัอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลานาน ท่านสามารถ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก: http://www.border.gov.au/Trav/Visi/Long
 • Visa Transit (subclass 771)  – สำหรับคนที่ต้องการที่จะเดินทางผ่านประเทศออสเตรเลียน้อยกว่า 72 ชั่วโมงและผู้ที่ไม่ได้มีคุณสมบัติสำหรับการเดินทางผ่านประเทศออสเตรเลียโดยไม่ต้องขอ วีซ่าออสเตรเลีย  หรือคนที่เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียที่จะผ่านเข้าประเทศออสเตรเลียในฐานะเป็นเรือลูกเรือ ต้องขอวีซ่าชนิดนนี้
 • การรักษาทางการแพทย์ (subclass 602)  – สำหรับคนที่จะรับการรักษาพยาบาลหรือการให้คำปรึกษาทางการแพทย์บริจาคอวัยวะหรือสนับสนุนคนที่จะมีการรักษาทางการแพทย์ในประเทศออสเตรเลีย แต่ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลสำหรับแม่ตั้งครรภ์แทน ควรขอวีซ่าชนิดนี้
 • วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน  (subclass 417 Working holiday visa)  – สำหรับคนอายุ 18 ถึง 30 ปีที่มีความสนใจที่จะมีวันหยุดต่อเนื่องได้ในขณะที่การเสริมเงินของพวกเขากับการทำงานในระยะสั้นถึง 12 เดือนและที่มาจากประเทศ เบลเยียมแคนาดา, ไซปรัส , เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ฮ่องกง, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, เกาหลีใต้, สวีเดน, ไต้หวันหรือสหราชอาณาจักร สามารถขอวีซ่าชนิดนี้ได้
 • วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (subclass 462 Working holiday visa)  – สำหรับคนอายุ 18 ถึง 30 ปีที่มีความสนใจที่จะมีวันหยุดต่อเนื่องได้ในขณะที่การเสริมเงินของพวกเขากับการทำงานในระยะสั้นถึง 12 เดือนและที่มาจาก อาร์เจนตินา, บังคลาเทศ ชิลี, จีน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, ไทย, ตุรกี, ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอุรุกวัย ต้องขอวีซ่าประเภทนี้
 • วีซ่านักเรียน (subclass 500)  – สำหรับคนที่จะเรียนเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ ในปัจจุบันนี้ใช้ Subclass 500 ชนิดเดียว แทนที่วีซ่านักเรียน subclass 570-576 นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2016 เป็นต้นมา
 • โปรแกรมพิเศษ (subclass 416)  – สำหรับคนที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมได้รับการอนุมัติที่ให้โอกาสในการเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
 • ถาวรวีซ่า Residency – อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรจะยังคงอยู่ในประเทศออสเตรเลียไปเรื่อย ๆ และในการทำงานเช่นเดียวกับผลประโยชน์อื่น ๆ เช่นความคุ้มครองสุขภาพทางการแพทย์ภายใต้เมดิแคร์
 • Resident Return Visa (RRV) (subclass 155 และ 157) – ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยถาวรในปัจจุบันและอดีตที่จะเดินทางไปประเทศอื่นและป้อนโซนการย้ายถิ่นของออสเตรเลียเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร RRVs อนุญาตให้เจ้าของใหม่เข้าประเทศออสเตรเลียได้บ่อยเท่าที่พวกเขาต้องการในระหว่างความถูกต้องของวีซ่า RRVs อาจจะออกมาพร้อมกับห้าปีหรือสามเดือน ที่สามารถ’ความถูกต้อง
 • หมวดหมู่พิเศษวีซ่า (subclass 444) – ออกตามความ the Trans-Tasman Travel Arrangement to citizens of New Zealand ที่นำเสนอที่ถูกต้องหนังสือเดินทางนิวซีแลนด์และอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าชนิดนี้เข้าประเทศออสเตรเลียอาศัยและทำงานไปเรื่อย ๆ วีซ่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ : ไม่มีความเชื่อมั่นในความผิดทางอาญาไม่ได้รับการรักษาวัณโรคและยังไม่ได้รับการเนรเทศการยกเว้นหรือลบออกจากประเทศใด ๆ วีซ่าจะได้รับเมื่อเดินทางมาถึงที่ท่าเรือออสเตรเลียเว้นแต่พวกเขามีอยู่แล้วประเภทของวีซ่าออสเตรเลียอีก
 • วีซ่าประเภทพิเศษสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเกาะนอร์โฟล์ค  (Special categories for residents of the Norfolk Island ): เกาะนอร์โฟล์คกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขตการย้ายถิ่นของออสเตรเลียเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 และทุกเกาะนอร์โฟล์คใบอนุญาตตรวจคนเข้าเมืองจะไม่ถูกต้อง แต่ผู้อยู่อาศัยที่ไม่ใช่พลเมืองที่มีการคบหาประเภทต่อไปนี้ของวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานะของพวกเขาก่อนหน้า (ยกเว้นสำหรับชาวนิวซีแลนด์ผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทพิเศษโดยอัตโนมัติ) ดังนี้ :
  • ถิ่นที่อยู่ชั่วคราวกลับวีซ่า (subclass 159) – ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของอดีตเกาะนอร์โฟล์คใบอนุญาตตรวจคนเข้าเมือง (ชั่วคราว Entry Permit (TEP) หรือทั่วไป Entry Permit (GEP)) ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้อาจมีชีวิตอยู่และการทำงานบนเกาะนอร์โฟล์คและอาศัยอยู่ในส่วนอื่น ๆ ของประเทศออสเตรเลียเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษา พวกเขาอาจจะใช้สำหรับการขอวีซ่ายืนยัน (Residence) หลังจากที่พวกเขาตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยบนเกาะนอร์โฟล์ค
  • Confirmatory (Residence) visa (subclass 808) – ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของอดีตเกาะนอร์โฟล์คใบอนุญาตตรวจคนเข้าเมืองที่มีทั้งการถือครองอนุญาตเข้าไม่ จำกัด (UEP) หรือผู้ที่จัด TEP หรือ GEP และได้ปฏิบัติตามความต้องการที่อยู่อาศัย ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้มีถิ่นที่อยู่ถาวรของออสเตรเลียและอาจมีชีวิตอยู่และทำงานในประเทศออสเตรเลียไปเรื่อย ๆ และพวกเขาได้อย่างอิสระอาจจะออกและเข้าประเทศออสเตรเลียภายในอายุของวีซ่า (เช่นเดียวกับวีซ่ากลับ) ประเภทของวีซ่านี้แทนที่ UEP และผู้อยู่อาศัยถาวรวีซ่าเกาะนอร์โฟล์ค (PRNIV) ซึ่งออกให้แก่ผู้อยู่อาศัยถาวรของเกาะนอร์โฟล์คที่สนามบินออสเตรเลีย

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าออสเตรเลีย ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าออสเตรเลีย โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าออสเตรเลีย

 • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าออสเตรเลีย
 • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าออสเตรเลีย
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
 • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
 • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาออสเตรเลีย
 • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
 • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
 • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย)
 • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
 • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
 • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
 • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

ขั้นตอนเตรียมตัวขอวีซ่าออสเตรเลีย

ขั้นตอนเตรียมตัวขอวีซ่าออสเตรเลีย

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ผู้สมัครต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเยือนประเทศออสเตรเลียของท่านอย่างชัดเจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการขอวีซ่า เอกสารต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ความเรียบร้อยของเอกสารจะช่วยให้ท่านมีโอกาศขอวีซ่าได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบแบบให้ตรงกับชนิดของวีซ่าที่ท่านต้องการจะขอเข้าประเทศออสเตรเลีย ถ้ากรอกแบบฟอร์มผิดชนิดท่านก็ต้องนำกลับมากรอกใหม่ เพราะทางศูนย์ยื่นคำร้องอาจไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน หรือไม่ก็อาจส่งผลกับวีซ่าของท่านอ่านถึงขั้นปฏิเสธวีซ่าได้ ควรกรองอย่างเรียบร้อยและรอบคอบ

ขั้นตอนที่ 3 นัดวันยื่นวีซ่าที่เว็บ VFS AU เมื่อเตรียมเอกสาร และกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วท่านต้องทำการนัดวันยื่นขอวีซ่ากับศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (VFS AU) พร้อมทั้งเตรียมค่าธรรมเนียมให้พร้อม ที่จะชำระในวันยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

ขั้นตอนที่ 4 ยี่นเอกสารขอวีซ่า AUS นำใบนัดพร้อมทั้งแบบฟอร์มขอวีซ่า และเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วไปยื่นวีซ่าที่ VFS AU ที่ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS AU เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียจะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอวีซ่า เตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดีกับชนิดวีซ่าที่ทำการร้องขอไว้

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS AU ส่งเอกสารไปที่สถานทูตออสเตรเลียสถานทูตพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาจากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS AU ที่เดิม

 

 

 

 

 

 

 

ค่าบริการ รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย 

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ
รับทำวีซ่าออสเตรเลีย 
ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
ออสเตรเลีย 3,800 4,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS 

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

รายการเอกสาร รายการเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าจะช่วยท่านในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ท่านสามารถยื่นใบสมัครที่สมบูรณ์ ณ วันที่ท่านยื่นใบ สมัครวีซ่า ภายหลังการยื่นใบสมัคร ผู้สมัครอาจได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ สถานภาพส่วนตัวของท่าน โปรดแนบรายการเอกสารนี้ใว้บนใบสมัครของท่านพร้อมระบุรายการ

 • แบบฟอร์ม ตามชนิดวีซ่า ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.immi.gov.au/forms/Pages/application-forms.aspx – เพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ เยี่ยมเยือนเพื่อนญาติพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั ้นๆที่ ไม่เกี่ยวกับการท างาน หรือการศึกษาระยะสั ้น(น้อยกว่า 3 เดือน)กรอกเป็ นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร
 • ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า(VAC) ตรวจสอบได้ที่ http://www.immi.gov.au/fees-charges/
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจน (หน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั ้งหมด) และ หนังสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลุมการเดินทาง หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายแบบใช้ในราชการ 1 รูป (ขนาด 45 mm x 35 mm) ไม่นานเกิน 6 เดือน เขียนชื่อผู้สมัครไว้ด้านหลัง
 • สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย) สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการงาน และอื่นๆ ที่แสดงถึงความสำพันธ์ของท่าน
 • และถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศของท่าน หากเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์นั้น เช่นทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบเกิด และลายลักษณ์อักษรเขียนยืนยันความสัมพันธ์นั้น
 • ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านโปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินผู้ นั้น รวมหลักฐานการติดต่อระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และ หลักฐานการโอนเงินหากได้ให้การดูแลด้านการเงิน และหลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของสปอนเซอร์
  • หากผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่านเป็นคนออสเตรเลียและมิได้เป็นญาติพี่น้องที่ชัดเจน โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน/รับรอง
 • หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือมีทุนทรัพย์เกื้อหนุนเพียงพอที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่าน และ สมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางด้วยกับท่าน ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพ านักในประเทศออสเตรเลียเช่น หากแสดงสมุด บัญชี เงินฝากธนาคารท่านต้องแสดงสมุดตัวจริงพร้อมส าเนาที่มีรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (สมุดเงินฝากตัวจริง จะส่งคืนให้ภายหลังพร้ อมจดหมายแจ้งผลวีซ่า)
 • หลักฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีที่ผู้สมัครประกอบอาชีพ ให้แสดงหลักฐานปัจจุบันเช่นจดหมายต้นฉบับจากนายจ้าง ระบุตำแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่อนุญาติให้ลาพัก ผู้มีกิจการของตนเองโปรดแสดงหลักฐาน การเป็ นเจ้าของกิจการ เช่นทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น งบดุลประจ าปี ที่แสดงให้เห็นว่ากิจการของท่านยังคงดำเนินอยู่
 • สำหรับวีซ่านักเรียนต้องมี Confirmation of Enrollment (COE) จากโรงเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมขอ วีซ่าออสเตรเลีย

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้สมัครหลัก(ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้สมัครหลัก(บาท) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป (ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป (บาท) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18ปี(ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18ปี (บาท)
วีซ่าท่องเที่ยว/วีซ่าธุรกิจ ประเภท 600 135 3800

 

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้สมัครหลัก(ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้สมัครหลัก(บาท) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป (ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป (บาท) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18ปี(ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18ปี (บาท)
วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน ประเภท 462 440 12350

 

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้สมัครหลัก (ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้สมัครหลัก(บาท) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป (ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป (บาท) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18ปี(ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18ปี (บาท)
วีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานของคู่สมรส/ผู้มีคสามสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา/คู่ครองเพศเดียวกัน/คู่หมั้น (ประเภท309/300) 6865 192000 3435 96100 1720 48100

 

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้สมัครหลัก (ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้สมัครหลัก(บาท) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป (ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป (บาท) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18ปี(ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18ปี (บาท)
วีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานของบุตร/เด็ก (ประเภท101 และ ประเภท445) 2370 66300 1185 33150 595 16650
วีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานของบุตรบุญธรรม (ประเภท102) 2370 66300 1185 33150 595 16650
วีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานของเด็กที่มีสถานภาพกำพร้า (ประเภท117) 1450 40550 725 20300 365 10250

 

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้สมัครหลัก(ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้สมัครหลัก(บาท) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป (ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป (บาท) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18ปี(ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18ปี (บาท)
วีซ่าประเภทผู้สูงอายุที่ต้องมีผู้ดูแล (ประเภท114) 3870 108250 1935 54150 970 27150
วีซ่าประเภทคนในครอบครัวที่เหลืออยู่คนสุดท้ายในประเทศของตนเอง (ประเภท115) 3870 108250 1935 54150 970 27150
วีซ่าประเภทผู้ให้การดูแล (ประเภท116) 1595 44650 800 22400 400 11200

 

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้สมัครหลัก(ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้สมัครหลัก(บาท) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป (ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป (บาท) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18ปี(ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18ปี (บาท)
การต่อวีซ่าถาวร 360 10100
ค่าใบสมัครที่ไม่ยื่นทางออนไลน์ 80 2250

 

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้สมัครหลัก(ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้สมัครหลัก(บาท) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป (ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป (บาท) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18ปี(ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) ค่าธรรมเนียมใบสมัครผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18ปี (บาท)
วีซ่าเพื่อทำงานชั่วคราวประเภท 403 275 7700

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน

Applicant in or outside Australia

All charges shown below are in Australian Dollars (AUD).

Visa subclass Note Base application charge Additional applicant charge
18 and over
Additional applicant charge under 18 Subsequent temporary application charge
Student visa (Subclass 500) 6a
6b
6d
$550 $410 $135 $700
Student visa (subsequent entrant) 6e $550 $410 $135 $700
Student visa (subclass 500) – Foreign Affairs or Defence sector Nil Nil Nil Nil
Student visa (subclass 500) – Postgraduate research sector $550 Nil Nil Nil
Student Guardian (Subclass 590) 6c
6d
$550 Nil Nil $700

สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

Australian Embassy Thailand
37 South Sathorn Road Bangkok 10120
Telephone: +66 2 344 6300
Facimile: +66 2 344 6310
Visa enquiries: +66 2 118 7100

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

14 thoughts on “วีซ่าออสเตรเลีย

 • สิงหาคม 29, 2017 at 10:39 pm
  Permalink

  สอบถามคะ ถ้าวีซ่าท่องเที่ยวได้รับการอนุมัติแล้ว แต่ติดขัดเรื่องงานนิดหน่อย ยังบินไปไม่ได้ พอจะทราบมั้ยคะว่า จะต้องบินภายในกี่วันคะหลังวีซ่าอนุมัติแล้วคะ

  Reply
  • สิงหาคม 29, 2017 at 10:39 pm
   Permalink

   วีซ่าจะมีอายุ 90 วันครับ สามารถบินได้ ก่อน วันหมดอายุ

   Reply
 • สิงหาคม 30, 2017 at 3:20 pm
  Permalink

  สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าค่าวีซ่าท่องเที่ยวตอนนี้เท่าไหร่แล้วค่ะ

  Reply
  • สิงหาคม 30, 2017 at 3:24 pm
   Permalink

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว ออสเตรเลีย 3800 บาทครับ + ค่าบริการศูนยื่นคำร้องของออสเตรเลีย 883 บาท รวม 4683 บาทครับ

   Reply
 • สิงหาคม 31, 2017 at 12:55 pm
  Permalink

  วีซ่าท่องเที่ยว ออสเตรเลีย ใช้ระยะเวลาขอวีซ่านานไหมคะ

  Reply
  • สิงหาคม 31, 2017 at 12:55 pm
   Permalink

   ใช้เวลาทำ 2 สัปดาห์ครับ

   Reply
 • กันยายน 2, 2017 at 2:16 pm
  Permalink

  จะไปเที่ยวออสเตรเลีย 1 สัปดาห์ จะเดินทางสัปดาห์หน้า จะขอวีซ่าทันไหมครับ

  Reply
  • กันยายน 2, 2017 at 2:17 pm
   Permalink

   ขอวีซ่าไม่ทันแน่นอนครับ เพราะสถานทูตพิจารณาวีซ่าประมาร 2 สัปดาห์ครับ

   Reply
 • กันยายน 3, 2017 at 9:22 pm
  Permalink

  วีซ่าออสเตรเลียไม่ผ่าน มา 2 ครั้ง แล้ว คะ ทำอย่างไรดีคะ

  Reply
  • กันยายน 3, 2017 at 9:22 pm
   Permalink

   ต้องลองส่งใบปฏิเสธ มาให้ผมดูก่อนครับ ถึงจะหาทางออกได้ครับ

   Reply
 • กันยายน 5, 2017 at 11:12 am
  Permalink

  จะไปอยู่กับญาติ ที่ออสเตรเลียจะขอวีซ่า เยี่ยมเยื่อนได้นานสุดกี่วันครับ

  Reply
  • กันยายน 5, 2017 at 11:13 am
   Permalink

   วีซ่าเยี่ยมเยือน ญาติ ออสเตรเลีย อยู่ได้นานสุด 3 เดือนครับ

   Reply
 • กรกฎาคม 14, 2018 at 3:30 am
  Permalink

  สวัสดีค่ะ จะทำวีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานของคู่สมรส และผู้มีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา (ประเภท 309)
  ถ้าแฟนยังไม่ได้หย่ากับแฟนเก่าคนออสซี่จะมีปัญหามั้ยค่ะ
  คบกันมาได้ปีกว่าแล้วค่ะ

  Reply
  • พฤษภาคม 7, 2021 at 9:51 pm
   Permalink

   ต้องหย่าก่อนครับ

   Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น