รับทำวีซ่าอังกฤษ

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / รับทำวีซ่า / รับทำวีซ่าอังกฤษ

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าอังกฤษ ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าอังกฤษ โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการรับทำวีซ่าอังกฤษ

  • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่าอังกฤษ
  • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่าอังกฤษ
  • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่าอังกฤษ
  • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
  • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าอังกฤษ
  • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
  • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่าอังกฤษ
  • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซาอังกฤษ
  • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
  • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
  • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียนอังกฤษ)
  • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
  • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
  • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
  • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

รับทำวีซ่า อังกฤษ

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการ  ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
อังกฤษ 3,800 8,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว

ขั้นตอนการขอวีซ่าอังกฤษ

ขั้นตอนทำวีซ่าอังกฤษขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร เลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง เข้าประเทศอังกฤษ เอกสารชนิดต่าง ๆ เอกสารทุกชนิดควรแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย รวมไปถึงเอกสารด้านการเงินต้องชัดเจนว่ามีเงินมากพอเดินทาง

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ การกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ต้องสร้าง account โดยใช้ชื่อของผู้ขอวีซ่า ที่เว็บ Visa4UK ต้องกรอกแบบฟอร์มอย่างละเอียดตรงตามความจริง และ ถูกต้อง หลังจากที่กรอกเสร็จเมื่อพิมพ์ออกมาจะแก้ไขไม่ได้

ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าออนไลน์การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องทำผ่านระบบออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดหรือบัตรเดบิตการ์ดเท่านั้น ไม่รับชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยบัตรอื่นๆหรือเงินสด เมื่อได้ชำระเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมล์ยืนยันการชำระเงินจากระบบ

ขั้นตอนที่ 4 นัดวันยื่นเอกสารขอวีซ่า เมื่อกรอกวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอนุญาตให้เข้านัดวัน และเวลาเพื่อที่จะยื่นเอการขอวีซ่าที่ศูนย์ VFS Thailand เมื่อนัดวันเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบนัดเตรียมไว้ในวันยื่นเอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 5 ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ VFS เตรียมใบสมัครออนไลน์ ใบนัดยื่นขอวีซ่า และเอกสารทั้งหมด ให้เรียบร้อย เดินทางไปยัง ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ(VFS UK Thailand) อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อยื่นเอกสารและ สแกนลายนิ้วมือโดย จะใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 2 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่สถานทูต พิจารณาผลวีซ่าเรียบร้อยแล้วจะส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งวีซ่าคืนมายัง ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ(VFS UK Thailand)  ทางศูนย์จะแจ้งให้เราไปรับวีซ่าและเอกสารคืนท่าน

รับทำวีซ่าอังกฤษ อัตราค่าธรรมเนียมขอวีซ่าอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว (General visitors)

Visa types Visa application fee (USD)
Short-term (up to 6 months, single or multiple entry) 133
Longer-term (valid for up to 2 years) 505
Longer-term (valid for up to 5 years) 917
Longer-term (valid for up to 10 years) 1150

ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ (Business visitors)

Visa types Visa application fee (USD)
Short-term (up to 6 months, single or multiple entry) 133
Longer-term (valid for up to 2 years) 505
Longer-term (valid for up to 5 years) 917
Longer-term (valid for up to 10 years) 1150
Academic visitor (up to 12 months) 133
Clinical attachment, dental observation or PLAB test 253
Diplomatic courier 133

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนระยะสั้น (ต่อวีซ่าที่อังกฤษไม่ได้)

Visa types Visa application fee (USD)
Student visitor (up to 6 months) 133
Student visitor – English language course (stay allowed for up to 11 months) 253
Prospective student

การยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ประเทศอังกฤษ

ท่านจะต้องกรอกและยื่นใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ที่เว็บไซต์ Visa4UK

เมื่อท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ Visa4UK ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่าน

เมื่อท่านได้กรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องพิมพ์เอกสารนี้และเซ็นชื่อในใบคำร้องฯที่ท่านได้กรอกไว้ หากท่านไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะที่ท่านกรอกคำร้องฯ ท่านสามารถลงชื่อเข้าระบบและสั่งพิมพ์ใบได้ในภายหลัง

ท่านจะต้องใช้ปฏิทินออนไลน์เพื่อขอนัดหมายเวลาการไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถดำเนินการจองเวลา เปลี่ยนแปลงเวลา หรือยกเลิกการนัดหมายได้ทางออนไลน์

เมื่อท่านได้กรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับข้อความทางอีเมล์ที่ประกอบด้วยหมายเลขอ้างอิงใบคำร้องฯของท่าน (หรือที่รู้จักกันว่า ‘GWF reference’) กรุณาบันทึกหมายเลขนี้ไว้ กำหนดวันนัดหมายของท่านจะต้องไม่นานเกินกว่า 90 วันหลังจากวันที่ซึ่งท่านได้กรอกและยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ของท่าน

ก่อนที่ท่านจะเซ็นชื่อลงในใบคำร้องฯของท่าน ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในใบคำร้องฯมีความถูกต้อง และเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านเป็นเอกสารที่แท้จริงและไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด หากท่านไม่มีเอกสารฉบับใด ท่านควรอธิบายให้ทราบถึงเหตุผลที่ท่านไม่มีเอกสารนั้น ท่านจะต้องไม่ยื่นเอกสารปลอมอย่างเด็ดขาด

ระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

เรามีมาตรฐานในการดำเนินการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า ดังต่อไปนี้:

 • เราตั้งเป้าหมายที่จะพิจารณางคำร้องขอวีซ่าที่ไม่ใช่วีซ่าประเภทถาวรจำนวนร้อยละ 90 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์ ร้อยละ 98 ภายใน 6 สัปดาห์ และ ร้อยละ 100 ภายใน 12 สัปดาห์ นับจากวันยื่นคำร้องขอวีซ่า และ
 • เราตั้งเป้าหมายที่จะพิจารณาคำร้องขอวีซ่าประเภทถาวรจำนวนร้อยล่ะ 95 ให้แล้วเสร็จภายใน 12 สัปดาห์ และ ร้อยละ 100 ภายใน 24 สัปดาห์ นับจากวันยื่นคำร้องขอวีซ่า

ทั้งนี้ หนึ่งสัปดาห์หมายถึง 5 วันทำงาน

ระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของเราจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลทุกเดือน

ท่านสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นแนวทางว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานเท่าใด ทั้งนี้เราไม่สามารถรับรองได้ว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านจะได้พิจารณาเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว

การอนุมัติวีซ่าหรือการปฏิเสธวีซ่า

สิ่งที่ควรรับทราบหากท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือการปฏิเสธวีซ่าไปสหราชอาณาจักร

หากท่านได้รับอนุมัติวีซ่า

หน้า ข้อมูลสำหรับผู้ถือวีซ่า จะอธิบายเกี่ยวกับ:

 • คำอธิบายความหมายวีซ่าของท่าน และวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง
 • วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีความผิดพลาดในวีซ่าของท่าน รวมถึงหากการเดินทางไปสหราชอาณาจักรของท่านล่าช้ากว่าที่แจ้งไว้ หรือจุดประสงค์การเดินทางไปสหราชอาณาจักรของท่านเปลี่ยนแปลง
 • ท่านได้รับสิทธิใดบ้างในประเภทวีซ่าที่ท่านได้รับ
 • ท่านสามารถนำสิ่งของอะไรบ้างมาที่สหราชอาณาจักร
 • ท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อท่านเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร และ
 • ท่านจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหากหนังสือเดินทางและวีซ่าของท่านสูญหายหรือถูกขโมย หรือหนังสือเดินทางของท่านหมดอายุ
หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่า

หากท่านถูกปฏิเสธคำร้องขอวีซ่า เราจะให้หรือส่งเอกสารแจ้งการปฏิเสธไปให้แก่ท่าน เอกสารนี้จะอธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดท่านจึงได้รับการปฏิเสธวีซ่า รวมถึงอธิบายสิทธิของท่านในการอุทธรณ์

หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าในระบบฐานคะแนน ท่านไม่มีสิทธิในการอุทธรณ์อย่างเต็มรูปแบบ แต่ท่านสามารถร้องขอให้มีการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านอีกครั้ง (administrative review) เราจะไม่ตอบรับคำขอเพื่อให้ทำการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านอีกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่ท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในระบบฐานคะแนน

แผนกกงสุล

14 ถนนวิทยุ
ลุมพินี
ปทุมวัน

กรุงเทพ 10330
ประเทศไทย

เวลาบริการด้านกงสุล (เวลาท้องถิ่น)
จันทร์ – ศุกร์, 8 – 11 น.

เวลารับเอกสารตามนัด
จันทร์ – พฤหัส, 14 – 15 น.
ศุกร์, 11 – 12 น.

รับทำวีซ่าอังกฤษ

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น