วีซ่านิวซีแลนด์

http://www.studysqr.com/  / วีซ่า / วีซ่านิวซีแลนด์

วีซ่านิวซีแลนด์ สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ด้วยวัตุประสงค์ต่าง ๆ จะต้องได้รับ วีซ่านิวซีแลนด์ก่อนเดินทางมาถึงประเทศนิวซีแลนด์ ยกเว้นพลเมืองประเทศต่าง ๆ ดังนี้

 • เป็นพลเมืองหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรของประเทศออสเตรเลีย
 • พลเมืองของหนึ่งใน 61 ประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า
 • ผู้ถือ laissez ของสหประชาชาติ
 • บุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นวีซ่าภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆ (visiting force, cruise ship passengers and crew, aircraft crew etc. )

ประชาชนและผู้อยู่อาศัยถาวรของออสเตรเลียจะถือว่าถือสถานะที่อาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เมื่อเดินทางมาถึงภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศสามารถพำนักอาศัยในนิวซีแลนด์เป็นเวลา 1 เดือน ผู้เดินทางจะต้องถือหลักฐานของเงินทุนเพียงพอที่จะครอบคลุมการเข้าพักของพวกเขา ปริมาณของเงินทุนที่จำเป็นคือ NZD 1,000 ต่อคนต่อเดือนของการเข้าพักในประเทศนิวซีแลนด์

เงื่อนไขการขอ วีซ่านิวซีแลนด์

หากท่านจะได้รับวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก็ต่อเมื่อท่านจะต้องตอบสนอง เงื่อนไขการขอวีซ่าเหล่านี้ที่อธิบายไว้ดังนี้

ท่านต้องขอวีซ่าให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางมาถึงในประเทศนิวซีแลนด์

ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยเหตุผลดังนี้:

 • คุณไม่ตอบสนองความต้องการของผู้พิจารณาวีซ่า เช่น ไม่สามารถหาเอกสารมาเพิ่มเติมเพื่ออธิบายความชัดเจนในวัตุประสงค์การเดินทางมายัง นิวซีแลนด์
 • ข้อมูลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างขั้นตอนการขอวีซ่า
 • คุณปฏิเสธที่จะให้เราถ่ายภาพของคุณหรือ ปฏิเสธการสแกนลายนิ้วมือหรือ ปฏิเสธการสแกนม่านตาของคุณ
 • คุณไม่สามารถแสดงหลักฐานด้านการเงิน และทุนที่จำเป็น เพื่อให้เป็นตามเงื่อนไขของการขอวีซ่าของคุณ
 • คุณเคยผิดกฏการเดินทางไปและกลับเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์

ระยะเวลาในการขอ วีซ่านิวซีแลนด์

 • ผู้ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมและนักท่องเที่ยวคุณสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อพำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ได้นานถึง 9 เดือน จากระยะเวลาของอายะวีซ่ 18 เดือน ระยะเวลา 18 เดือนจะคำนวณย้อนกลับจากวันสุดท้ายที่คุณตั้งใจที่จะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์
  ถ้าวันสุดท้ายที่คุณจะเป็นที่นี่เป็นวันที่ 1 ธันวาคมแล้วระยะเวลา 18 เดือนของคุณจะเริ่มต้นในวันที่ 1 มิถุนายนของปีก่อน
 • การขยายเวลาวีซ่านิวซีแลนด์เพิ่มอีก 3 เดือน และขยายระยะเวลาการเข้าพักถึง 12 เดือนในระยะรอเวลา 24 เดือนได้จากกรณีที่คุณต้องการเพิ่มเวลามากขึ้นในแผนการทางท่องเที่ยวของคุณ คุณไม่สามารถออกจากนิวซีแลนด์ด้วยเหตุผลที่นอกเหนือการควบคุมของคุณ การขอต่อวีซ่านิวซีแลนด์อีก 3 เดือนคุณจะต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงินตัวเองและไม่ได้ทำงานตลอดเวลาที่อยู่ในนิวซีแลนด ถ้าหากคุณพำนักในนิวซีแลนด์รวมเป็น 12 เดือนคุณต้องอยู่นอกประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 12 เดือนก่อนที่คุณจะสามารถขอวีซ่านักท่องเที่ยวได้อีก

รับทำวีซ่านิวซีแลนด์

บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษารับทำวีซ่าที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า

ลายละเอียดบริการ รับทำวีซ่านิวซีแลนด์

 • วิเคราะห์โอกาสการได้รับวีซ่านิวซีแลนด์
 • ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงิน การเดินบัญชี เพื่อทำวีซ่านิวซีแลนด์
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ที่ขอวีซ่านิวซีแลนด์
 • ประสานงานกับผู้เชิญท่านไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หรือ สถาบัน ต่าง ๆ
 • เขียนแผนการลายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขอวีซ่านิวซีแลนด์
 • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า อย่างถูกต้องตามความต้องการของสถานทูต
 • จองคิวนัดยื่นวีซ่า ตามขั้นตอนของระบบขอวีซ่านิวซีแลนด์
 • จองตั่วเครื่องบิน เพื่อยื่นขอวีซานิวซีแลนด์
 • ช่วยจัดการซื้อประกันการเดินทาง (ถ้าผู้เดินทางต้องการ)
 • ช่วยจัดการแปลเอกสารต่าง ๆ
 • ให้คำแนะนำสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (สำหรับวีซ่านักเรียนอังกฤษ)
 • สร้างความมั่นใจแด่ท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า
 • เดินทางไปยื่นขอวีซ่าแทนท่าน
 • เตรียมตัวสัมภาษ ฝึกฝนแนวทางการสัมภาษ เมื่อท่านต้องเดินทางไปสัมภาษที่สถานทูต
 • จองที่พักในต่างประเทศให้กับ

 ขั้นตอนการสมัครวีซ่านิวซีแลนด์

ขึ้นตอนการขอวีซ่านิวซีแลนด์

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ผู้สมัครต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเยือนประเทศนิวซีแลนด์ของท่านอย่างชัดเจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการขอวีซ่า เอกสารต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ความเรียบร้อยของเอกสารจะช่วยให้ท่านมีโอกาศขอวีซ่าได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบแบบให้ตรงกับชนิดของวีซ่าที่ท่านต้องการจะขอเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ถ้ากรอกแบบฟอร์มผิดชนิดท่านก็ต้องนำกลับมากรอกใหม่ เพราะทางศูนย์ยื่นคำร้องอาจไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน หรือไม่ก็อาจส่งผลกับวีซ่าของท่านอ่านถึงขั้นปฏิเสธวีซ่าได้

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมยื่นวีซ่าที่บริษัทตัวแทน New Zealand เมื่อเตรียมเอกสาร และกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วท่านต้องทำการตรวจสอบความพร้อมของเอกสารก่อน ยื่นขอวีซ่ากับศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ (TTS) พร้อมทั้งเตรียมค่าธรรมเนียมให้พร้อม ที่จะชำระในวันยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์

ขั้นตอนที่ 4 ยี่นเอกสารขอวีซ่า New Zealand นำใบนัดพร้อมทั้งแบบฟอร์มขอวีซ่า และเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วไปยื่นวีซ่าที่ New Zealand Visa Application Centre C/O TT Services (TT Aviation Co Ltd). 140/41 (19 D), ITF Tower, 19 Floor, Silom Road, Suriyawongse,Bangrak, Bangkok,Thailand 10500.

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ TTS เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์จะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอวีซ่า เตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดีกับชนิดวีซ่าที่ทำการร้องขอไว้

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง TTS ส่งเอกสารไปที่สถานทูตนิวซีแลนด์สถานทูตพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาจากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ TTS ที่เดิม

 

 

 

 

 

เอกสารยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์

รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้                                               

 1. ใบสมัครวีซ่าที่กรอกรายละเอียดและลงชื่อเรียบร้อย            
 2. ค่าสมัครวีซ่า                                                               
 3. รูปถ่ายล่าสุด 2 ใบ
 4. หนังสือเดินทางหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนา    
 5. หลักฐานการเงิน                                                                          
 6. แบบฟอร์ม Sponsorship form ในกรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของท่าน          
 7. ข้อกำหนดด้านสุขภาพ (หากเกี่ยวข้อง)
 8. ข้อกำหนดด้านประวัติอาชญากรรม (หากเกี่ยวข้อง)

 วีซ่านิวซีแลนด์

ค่าบริการับทำวีซ่า วีซ่านิวซีแลนด์

ประเทศ ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่าบริการรับทำวีซ่านิวซีแลนด์ ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
นิวซีแลนด์ 5,650 4,000 10-15 วันทำการ ยื่นผ่าน TT Service

วีซ่านิวซีแลนด์ หมดอายุ
คุณต้องออกจากนิวซีแลนด์ก่อนวีซ่าหมดอายุวีซ่าวันหมดอายุจะถูกพิมพ์บนฉลากวีซ่าหรือรวมอยู่ในตัวอักษรวีซ่า
การท่องเที่ยวหากคุณต้องการที่จะเดินทางเข้าและออกจากประเทศนิวซีแลนด์ คุณต้องมีผลบังคับใช้เงื่อนไขการเดินทางเข้าออกได้หลายที่จะกลับไปยังประเทศนิวซีแลนด์ เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกนิวซีแลนดของคุณจะได้รับการอธิบายบนวีซ่าของคุณ

วีซ่านิวซีแลนด์ เพื่อการทำงาน
หากคุณกำลังจะมาถึงนิวซีแลนด์ด้วยข้อเสนอของการจ้างงานที่คุณควรจะยื่นขอวีซ่าทำงาน หากคุณกำลังจะมาถึงนิวซีแลนด์เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษเช่นต้องการทำงานหรือเป็นหุ้นส่วนหรือสมาชิกในครอบครัวคุณควรพิจารณาหมวดหมู่พิเศษวีซ่าท่องเที่ยว หากคุณต้องการที่จะดำเนินธุรกิจในขณะที่ในประเทศนิวซีแลนด์ที่คุณควรจะยื่นขอวีซ่าเข้าชมธุรกิจ

วีซ่านิวซีแลนด์ เพื่อการเรียนการศึกษา
คุณสามารถลงทะเบียนเรียนถึง 3 เดือนถึง 12 เดือน

ประเทศยกเว้น วีซ่านิวซีแลนด์

ภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 2009 และตรวจคนเข้าเมือง (วีซ่าอนุญาตเข้าและเรื่องที่เกี่ยวข้อง) ระเบียบ 2010 ผู้ถือหนังสือเดินทางดังต่อไปนี้ 61 เขตอำนาจศาลอาจเดินทางไปยังประเทศนิวซีแลนด์โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้นานถึง 90 วัน

 • สหภาพยุโรปทุกประเทศ
 •  อันดอร์รา
 •  อาร์เจนตินา
 •  บาห์เรน
 •  บราซิล
 •  บรูไน
 •  แคนาดา
 •  ชิลี
 •  ฮ่องกง
 •  ไอซ์แลนด์
 •  อิสราเอล
 •  ญี่ปุ่น
 •  คูเวต
 •  นสไตน์
 •  มาเก๊า
 •  มาเลเซีย
 •  มอริเชียส
 •  เม็กซิโก
 •  โมนาโก
 •  นอร์เวย์
 •  โอมาน
 •  กาตาร์
 •  ซานมารีโน
 •  ซาอุดิอาราเบีย
 •  เซเชลส์
 •  สิงคโปร์
 •  เกาหลีใต้
 •   สวิสเซอร์แลนด์
 •  ไต้หวัน
 •  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 •  สหรัฐอเมริกา
 •  สหประชาชาติ
 •  อุรุกวัย
 •   เมืองวาติกัน

 ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์

Category of Visa Other Locations – Thailand
RESIDENT VISA Fee in THB Fee in USD
Skilled Migrant Category 67,200.00 2,065.00
Investor Plus (Investor 1 Category) 111,800.00 3,435.00
Investor (Investor 2 Category) 111,800.00 3,435.00
Entrepreneur Plus Category 89,600.00 2,755.00
Entrepreneur Category 89,600.00 2,755.00
Family Category 44,800.00 1,380.00
Refugee Family Support Category 22,400.00 690.00
Parent Retirement Category 89,600.00 2,755.00
Any Other Residence Category 44,800.00 1,380.00
RESIDENT VISA
Variation of travel conditions of visa by person holding resident visa 5,100.00 155.00
Variation of travel conditions of visa by person holding resident visa 5,100.00 155.00
Variation of travel conditions of visa by person holding resident visa 5,100.00 155.00
Variation of travel conditions of visa by person holding resident visa 5,100.00 155.00
NZ CITIZENSHIP ENDORSEMENT
First endorsement of NZ citizenship in foreign passport 3,700.00 115.00
Second or subsequent endorsement of NZ citizenship in foreign passport 2,300.00 70.00
VISITOR VISA
Visitor Visa 4,700.00 145.00
Group visitor visa per person – Other 2,300.00 70.00
STUDENT VISA
Student Visa – Physical/Paper application 7,600.00 235.00
WORK VISA
Temporary Visa or Temporary Work Visa under Work Partnership/Work to Residence (Talent (Arts, Culture, and Sports), Talent (Employer Accreditation), or Talent (Long-Term Skills Shortage List) 10,100.00 310.00
Work Visa – Any other category of immigration instruction (physical/paper application) 7,600.00 235.00
Work Visa – Working Holiday Scheme 4,700.00 145.00
LIMITED VISA
Limited Visa – Student 7,600.00 235.00
Limited Visa – Work for Recognised Seasonal Employer 7,600.00 235.00
Limited Visa – Any other category 4,700.00 145.00
TRANSIT VISA
Transit Visa application 4,000.00 125.00
OTHER
Request for Special Direction 5,200.00 160.00
Transfer Fee where visa stamp or label is transferred from one passport or certificate of identity to another 3,000.00 95.00

สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

 

Postal address

New Zealand Embassy

87 M Thai Tower, 14th Floor, All Seasons Place
Wireless Road, Lumpini, Pathumwan 10330
Bangkok

Tel | +66 2 254 2530

Fax | +66 2 253 9045

Email | info@newzealandembassybkk.com

Office hours | Mon – Fri 08:00 – 12:00 and 13:00 – 14:30 hours

 

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st

 

Facebook Comments

14 thoughts on “วีซ่านิวซีแลนด์

 • สิงหาคม 29, 2017 at 10:51 pm
  Permalink

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามว่าการขอวีซ่าเยี่ยมแฟน ตอนยื่นต้องมีหน้าตั๋วไปกลับที่เราจองด้วยใช่มั้ยค้ะ

  Reply
  • สิงหาคม 29, 2017 at 10:52 pm
   Permalink

   ถ้าเตรียมไว้ จะทำให้สถานทูตมั่นใจ ว่าเราไปเยี่ยมเยือน มีวันไปวันกลับที่ชัดเจน ช่วยให้ขอวีซ่าได้ง่ายขึ้นครับ

   Reply
 • สิงหาคม 30, 2017 at 3:27 pm
  Permalink

  วีซ่านิวซีแลนด์ ใช้ระยะเวลาขอวีซ่านานไหมดครับ

  Reply
  • สิงหาคม 30, 2017 at 3:28 pm
   Permalink

   วีซ่านิวซีแลนด์ใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในการพิจารณาวีซ่าครับ

   Reply
 • สิงหาคม 31, 2017 at 1:00 pm
  Permalink

  ขอเอกสารรับรองการเงิน จากธนาคา แต่ธนาคารไม่เซ็นรับรอง แค่พิมพ์ออกบนกระดาษ ธนาคารสามารถยื่นขอวีซ่นิวซีแลนด์ ได้ไหมครับ

  Reply
  • สิงหาคม 31, 2017 at 1:01 pm
   Permalink

   สามารถใช้ยื่นได้ครับ

   Reply
 • กันยายน 2, 2017 at 2:23 pm
  Permalink

  มีเพื่อนอยู่ที่ อ๊อกแลนด์ คะ อยากไปเที่ยวหา ต้องขอวีซ่าอย่างไร

  Reply
  • กันยายน 2, 2017 at 2:24 pm
   Permalink

   เพื่อต้องออกจดหมายเชิญเรื่องที่พัก ส่วนเรานั้นเตรียม Bank Statement และใบรับรองการทำงานให้พร้อมครับ

   Reply
 • กันยายน 3, 2017 at 9:26 pm
  Permalink

  ผมมีวีซ่าออสเตรเลียแล้วครับ อยากขอวีซ่านิวซีแลนด์ ด้วย แต่จะเดินทาง เดือน ตุลาคมนี้ จะขอทันไหมครับ

  Reply
  • กันยายน 3, 2017 at 9:32 pm
   Permalink

   ต้องรีบขอเลยครับ ตอนนี้วีซ่าช้าครับ

   Reply
 • กันยายน 5, 2017 at 11:15 am
  Permalink

  ผมกับเพื่อนอีก 2 คน จะไป นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าแบบกลุ่มได้ไหมครับ

  Reply
  • กันยายน 5, 2017 at 11:16 am
   Permalink

   วีซ่าแบบกลุ่ม สามารถขอได้สำหรับ 3 คนขึ้นไปครับ ดังนั้น สามารถขอได้ อย่างไม่มีข้อสงสัยครับ

   Reply
 • กุมภาพันธ์ 11, 2020 at 5:15 am
  Permalink

  ขอสอบถามเกี่ยวกับเอกสารของผู้สมัครในการทำสปอนเซอร์ชิบคะถือพาสปอทอังกฤษแล้วมัคนนิวซีแลนจะเปนสปอนเซอให้อยุ่ต่อคะ

  Reply
  • พฤษภาคม 7, 2021 at 9:49 pm
   Permalink

   ครับ สามารถทำได้ครับ

   Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น