เรียนต่ออเมริกา

http://www.studysqr.com/  / เรียนต่อ / เรียนต่ออเมริกา

การ เรียนต่ออเมริกา มีนักเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้นในสหรัฐที่เพิ่มขึ้น หลาย ๆ คนมีเป้าหมายการเรียนต่ออเมริกา เป็นลำดับแรก อเมริกาเป็นสถานที่ที่พวกเขาต้องการที่จะเพิ่มประสบการณ์ของพวกเขาและยกระดับความรู้ของพวกเขาให้สูงยิ่งขึ้น สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่นิยมมากที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรามาค้นหาคำตอบว่าทำไมนักเรียนต่างชาติจำนวนมากเลือกที่จะเรียนต่ออเมริกาใน สถาบันสอนภาษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา

เรียนต่ออเมริกา ความเป็นเลิศทางวิชาการของสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ระบบมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นในทุกสาขาทั้งในในระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมทุกสาขาวิชา เช่นเดียวกับในสาขาวิชาชีพนักเรียนที่เรียนต่ออเมริกา เมื่อจบการศึกษาจะได้รับโอกาสที่จะทำงานโดยตรงกับสาขาที่เรียนมามีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพ และผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในเรื่องความเป็นเลิศของพวกเขา

ความหลากหลายของโอกาสทางการศึกษา ที่คุณได้รับเมื่อเรียนต่ออเมริกา

สหรัฐอเมริกามีสถาบันการศึกษาชั้นนำกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายพันแห่ง ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันด้านการพัฒนาสถาบันต่าง ๆ เป็นผลให้เกิดการยกระดับระบบการศึกษาที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาที่เรียนต่ออเมริกาจะได้รับคุณภาพการศึกษาระดับสูง เน้นทักษะปฏิบัติได้จริง ทำให้เกิดการจ้างงานในอัตรสูงเมื่อบุคคลนั้น ๆ สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้สถาบันต่าง ๆ เปิดโอการทางการศึกษาทุก ๆ คน ในทุก ๆ ด้านเช่นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศิลปะ สังคมศาสตร์ สาขาทางเทคนิค อื่น ๆ ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าสิ่งที่คุณวางแผนในการศึกษาจะเป็นอย่างไร เรียนต่ออเมริกามีหลักสูตรที่หลากหลายรองรับสาขา เฉพาะด้านที่ท่านได้วางแผนมา

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เมื่อเรียนต่ออเมริกา

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามีความภูมิใจในการเป็นที่แถวหน้าของเทคโนโลยีการวิจัยและเทคนิคและในการทำอุปกรณ์ที่ดีที่สุดและทรัพยากรที่มีอยู่ให้กับนักเรียนของพวกเขา แม้ว่าข้อมูลของคุณไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมคุณจะมีโอกาสที่จะกลายเป็นมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อดำเนินการวิจัยตลอดจนการได้รับและประมวลผลข้อมูล คุณจะหาวิธีที่จะติดต่อกับนักวิจัยครูและผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณทั่วทุกมุมโลก

โอกาสสำหรับการวิจัยการสอนและการฝึกอบรม เมื่อเรียนต่ออเมริกา

คุณอาจจะสามารถที่จะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าผ่านการสอนและการวิจัย คุณสามารถเป็นผู้ช่วยด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) เปิดโอกาสนักเรียนร่วมทำงานเป็นผู้ช่วยสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเปิดโอกาศให้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการพิเศษเพิ่มสำรวจ เพิ่มแง่มุมต่างๆ ด้านการวิจัยในผลงานการวิจัยของคุณเมื่อคุณเรียนต่ออเมริกา

ผลงานวิจัยของนักเรียนต่างชาติมีความสำคัญมาก ผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยของพวกเขาทำมาเพิ่มทักษะและความคิดใหม่ในการเรียนและห้องสมุดหรือห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้การศึกษาภาคปฏิบัติชวยให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ในการนำไปประกอบอาชีพในอนาคตของคุณและทำให้ท่านได้ข้อมูลเชิงลึกขอบเขตหลักสูตรของคุณและการประยุกต์นำไปใช้ในชีวิตจริง เมื่อจบการศึกษาจากการเรียนต่ออเมริกา

ความยืดหยุ่นของหลักสูตรการศึกษา ของการเรียนต่ออเมริกา

แม้ว่าจะมีหลายโปรแกรมที่มีโครงสร้างยุ่งยากเป็นอย่างมากในการที่คุณจะต้องทำตามความต้องการในเนื้อหาหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงหลักสูตร แต่คุณก็จะสามารถที่จะพบความหลากหลายของตัวเลือกในหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นเมื่อคุณเดินทางไปเรียนต่ออเมริกา ยกตัวอย่างเช่นศิลปศาสตร์หลักสูตรสำหรับโปรแกรมระดับปริญญาตรีจะรวมถึงการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ แต่คุณจะได้รับความหลากหลายของการเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการเหล่านั้นและมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะเรียนที่ดีที่สุดตรงกับความสนใจของคุณ

ในขั้นตอนการเรียนระดับสูงของการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือถ้าคุณจะใฝ่หาปริญญาบัณฑิตคุณจะสามารถที่จะปรับแต่งการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเป้าหมายด้านการศึกษาให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านที่คุณสนใจจากการเรียนต่ออเมริกา เมื่อคุณเลือกหัวข้อสำหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาหรือวิทยานิพนธ์คุณสามารถเน้นความคิดที่มีความสำคัญกับตัวของคุณและประเทศของคุณ

การบริการสนับสนุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ ของการเรียนต่ออเมริกา

การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า แต่การนำทางของคุณผ่านปัญหาแบบวันต่อวันสามารถเป็นสิ่งที่ท้าทาย นักเรียนต่างชาติหลายคนพบว่าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสำนักงานนักศึกษาต่างชาติเป็นทรัพยากรที่ดีเมื่อเขามาถึงขาต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในด้านวิชาการ ภารกิจของสำนักงานนักศึกษาต่างชาติจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนเช่นคุณและมักจะมีความหลากหลายของบริการนักศึกษาที่พวกเขาจัดเตรียมไว้

มีการปฐมนิเทศเมื่อเดินทางมาถึงของคุณเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของหลายโปรแกรมและผลประโยชน์ของสำนักงานนักศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัย – ตลอดเวลาของคุณในสหรัฐอเมริกาที่พวกเขาสามารถช่วยตอบคำถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับคุณโดยเฉพาะเรื่องวีซ่าสถานการณ์ทางการเงิน ที่อยู่อาศัยความเป็นไปได้การจ้างงาน  ความกังวลเรื่องสุขภาพและอื่น ๆ หากคุณเลือกที่จะเสร็จสิ้นการศึกษาระดับปริญญาของคุณในประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงานนี้มักจะให้ประวัติส่วนตัวและการจ้างงานให้ความช่วยเหลือเป็นประโยชเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานนักศึกษาต่างชาติจะเป็นแหล่งที่ทรงคุณค่าของข้อมูลและความช่วยเหลือที่คุณทำให้การปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตของคุณในต่างแดนและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและอนาคตระยะยาวในอาชีพการงาน

ประสบการณ์ในการเรียนต่ออเมริกา เป็นที่มีความต้องการของตลาดแรงงาน นายจ้างจำนวนมากต้องการความหลากหลายของความรู้ในการปรับปรุงองค์กรและประสบการณ์ที่นักเรียนต่างชาติที่ได้รับจากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทในสหรัฐอเมริกามีมากมายหลายที่กำลังมองหาบุคคลที่มีคุณภาพช่วยสร้างสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาดโลก พวกเขามักจะจ้างพนักงานที่ไม่เพียงแต่มีทักษะการใช้ภาษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ผู้ที่จะได้รับงานยังสามารถช่วยให้การสื่อสารเจรจาต่อรองและการดำเนินธุรกิจข้ามวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างดียิ่ง

สหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่กำลังมองหาผู้สมัครที่เก่งและมีประสบการณ์จากต่างประเทศเพื่อการจ้างงาน นักเรียนนอกเป็นที่ความต้องการสูงมาก ๆ ในบริษัทนั้น ๆ  เช่นกัน ในปีที่ผ่านมา บริษัทข้ามชาติได้จัดสรรหาผู้สำเร็จจากการเรียนต่ออเมริกาที่มีทักษะประสบการ์สูงเข้าร่วมทำงานด้วย ท่านจะได้รับความก้าวหน้าในอาชีพของคุณในระยะยาวสามารถเพิ่มโดยประสบการณ์ของคุณผ่านการพัฒนาของความมั่นใจในตนเองเป็นอิสระและสามารถติดต่อต่างประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกั้นได้ – คุณลักษณะเหล่านี้เป็นที่ต้องการเป็นอย่างยิ่งกับนายจ้างทั่วโลก

ประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในอเมริกา เมื่อคุณเรียนต่ออเมริกา

เมื่อคุณศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาที่คุณกำลังได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายขยายโอกาสทางการศึกษาของคุณ ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอันแตกต่าง ไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมการประชุมขนาดเล็กวิทยาลัยเอกชนในเมืองเล็ก ๆ หรือมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในช่วงกลางของเขตเมืองที่มีขนาดใหญ่  มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีความหลากหลายของนักศึกษาและความแตกต่างในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ตรงกับความหลากหลายของความสนใจของนักเรียน คุณสามารถมีโอกาสที่จะดื่มด่ำในวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน รู้จักเพื่อนใหม่และผ่านองค์กรต่าง ๆ และสมาคมในมหาวิทยาลัย นั้น ๆ

นักศึกษาต่างชาติมักจะพบว่าสำนักงานนักศึกษาต่างชาติเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเขาเหล่านั้น เช่นเดียวกับศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัย เวลาของคุณไปเรียนต่างประเทศ จะเต็มไปด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมโดยรอบตัวคุณและคุณอาจจะพบว่ามหาวิทยาลัยของสหรัฐให้ความหลากหลายที่เต็มไปด้วยนักวิชาการวัฒนธรรมและการกีฬากิจกรรมที่เพิ่มมิติใหม่ให้กับชีวิตของคุณ

 

แนะนำการเรียนต่ออเมริกา

 • ต้องวางแผนระยะยาว พี่แนะนำว่าประมาณ 1-2 ปี ก่อนวันเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เลือกว่าจะเรียนด้านใด และต้องการเรียนต่อถึงระดับสูงแค่ใหน
 • บริษัทสทัดดีสแควร์ แนะแนวเกณฑ์การรับเข้าเรียนของแต่ละสถาบัน
 • บริษัทสทัดดีสแควร์ แนะแนวหลักสูตรเนื้อหาวิชาหลักในการเรียนต่อ
 • ทางเราแนะแนวเปรียบเทียบ ข้อดี – ข้อด้อย ของหลักสูตรต่างๆ
 • เลือกหลักสูตร พร้อมสมัครเรียน
 • เตรียมหลักฐานการสมัคร เช่น สำเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือรับรองการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน หลักฐานการเรียนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ หรือวิชาอื่น ๆ
 • ทำพาสปอร์ต (ถ้ายังไม่มี) หรือทำพาสปอร์ตใหม่ ถ้าพาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานน้อยกว่า 6 เดือน
 • เตรียมเอกสารทางด้านการเงิน ด้านสุขภาพ  (อาจต้องฉีดวัคซีน ขึ้นอยู่กับทางสถาบันการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาว่าต้องได้รับวัคซีนชนิดใด)
 • วัดระดับภาษาอังกฤษ  IELTS หรือ TOEFL โดยต้องเผื่อเวลาในการได้รับผลการสอบก่อนถึงกำหนดที่จะต้องส่งผลการสอบให้กับสถาบันการศึกษาด้วย
 • ประมาณสองเดือนก่อนจะเริ่มเปิดภาคเรียน ควรได้ใบ I20 จากสถานศึกษา และต้องขอวีซ่าโดยทาง บริษัทสทัดดีสแควร์ เป็นผู้จัดการนัดวันสัมภาษณ์ขอวีซ่าให้
 • การจองที่พักในสหรัฐ นั้นขึ้นอยู่กับว่าจะจองกับทางสถาบันการศึกษา หรือให้ญาติผู้ที่อยู่ทางสหรัฐเป็นคนรับรองให้ก็ได้
 • เตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าที่พักอาศัย และอื่น ๆ (โดยมากหลักสูตรภาษาอังกฤษนั้นต้องชำระค่าเรียนก่อนถึงจะได้ยื่นขอวีซ่า)
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • ทำประกันการเดินทางและประกันสุขภาพ
 • จัดเตรียมสำภาระที่จำเป็นในการเรียนต่อที่อเมริกา

NYLC เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1985 มีถึง 4 แคมปัสในนิวยอร์ค ได้แก่ Midtown Manhattan, West Side Manhattan และ Queens และ The Bronx ซึ่ง NYLC จัดทำโครงสร้างการเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับนักเรียนในทุกระดับภาษา พร้อมราคาสุดประหยัด NYLC จึงเป็นที่ 1 สำหรับทางเลือกในการศึกษาของนักเรียน NYLC ต้อนรับนักเรียนกว่า 15,000 คนในทุกปี จาก 75 ประเทศทั่วโลก Read More 

ด้วยความเป็นจุดศูนย์กลางของโลก ทั้งด้านวัฒนธรรม บันเทิง ศิลปะ แฟชั่น ธุรกิจและการศึกษา นิวยอร์กคือเมืองในอุดมคติที่คุณจะสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในขณะที่ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่อีกด้วย Zoni สาขาแมนฮัตตั้นตั้งอยู่ในจุดที่สะดวกสบายและใกล้กับแหล่งคมนาคมที่สุด อีกทั้งยังแวดล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลกอย่างตึกเอมไพร์สเตจและไทม์สแควร์ หรือจะผ่อนคลายในช่วงค่ำคืนของซัมเมอร์ในคาเฟ่สองข้างทางของเชลซีหรือจะสัมผัสประสบการณ์พิเศษกับคอนเสิร์ตในสวน ไม่ว่าความสนใจของคุณจะเป็นอย่างไร นิวยอร์กและ Zoni ตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนได้เสมอ Read More
เรียนต่อภาษากับเรา New York English Academy  เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษใน นิวยอร์ค เราได้รับอนุญาตจากรัฐนิวยอร์กการศึกษาภาควิชาเสนอหลักสูตร เพื่อช่วยให้บุคคลเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  เรียนภาษาอังกฤษ ในการตั้งค่าที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีในนิวยอร์กตั้งอยู่บนถนนและ 42 Madison Avenue ในแมนฮัตตัน, สถานที่นี้ให้นักเรียนโอกาสมากมายเพื่อหาวิธีการที่น่าตื่นเต้นนิวยอร์กซิตี้จริงๆคือ Read More

 


Language System International ลอสแอนเจลิส อเมริกา

สถาบันสอนภาษา Language Systems International (LSI) สาขาดาวน์ทาวลอสแองเจิลลิส USA เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกา ทางโรงเรียนมีโปรแกรมทางด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, โทเฟล, โทอิค และหลักสูตรเตรียมสอบ GMATและ GRE ในราคาที่ประหยัด ตารางเรียนที่แสนสะดวก เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังจะไปต่างประเทศและสถานที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทาง Read More

เรียนภาษา LA – Mentor Language Institute เป็นหนึ่งในโรงเรียนภาษาที่อเมริกา ชั้นนำใน Los Angeles USA. MLI ตั้งอยู่ในเบเวอร์ลีฮิลส์เดินเพียงห้านาทีจากไดรฟ์ Rodeo มีชื่อเสียงระดับโลก นอกจากนั้นสถานที่ใกล้กับ Santa Monica, Westwood (UCLA) ประเทศสหรัฐและฮอลลีเบเวอร์ลีฮิลส์ เป็นหนึ่งในสถานที่ปลอดภัยที่สุดและหรูหราที่สุดใน Los Angeles อเมริกา ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของเรา Read More

 


ที่ ELI เรานำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษของท่านคุ้มค่ากับการลงทุนจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนของเราเพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ท่านต้องการและเพื่อช่วยให้ท่านก้าวไปถึงยังจุดมุ่งหมายและความสำเร็จในอนาคต ที่ ELI เรามีครูที่มีความสามารถ มีประสิทธิภาพและเป็นกันเองกับนักเรียนทุกๆคน โดยมีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจ Read More

เรียนต่ออเมริกา Whatcom วิทยาลัยชุมชน
Whatcom Community College เป็นวิทยาลัยที่ให้บริการนักเรียนมากกว่า 7,000 รายต่อเทอมและ บริการนักเรียนกว่า 12,000 คนต่อปี ตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า 71 เอเคอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่สวยงาม แห่งหนึ่งในรัฐ Washington, Whatcom Community College มีหลายหลักสูตร เช่น transfer degreesหลักสูตร professional training programs , basic education และ community education classes Read More

เรียนต่อชิคาโก

Bir Training Center ชิคาโก อเมริกา

BIR Training Center ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 ถือเป็นสถาบันการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยม นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ทางโรงเรียนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและขยายหลักสูตรให้มีความหลากหลายทั้งในด้านวิชาการและสาขาวิชาชีพ กว่า 20 ปีของการดำเนินการให้การศึกษา BIR Training Center มีความโดดเด่นในเรื่องความมุ่งมั่นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางการเรียนและประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ BIR Training Center  Read More

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ Massachusetts ซึ่งหนึ่งในสามระบบของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดใน เรื่องคุณภาพการศึกษาจากชาวอเมริกัน (ระบบทั้งสามที่กล่าวข้างต้นคือ University of California, University of Texas และ University of Massachusetts) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศอเมริกา รัฐ Massachusetts เป็นรัฐแรกๆที่ชาวอังกฤษอพยพเข้ามาอยู่ โดยผู้ที่เข้ามาในประเทศในช่วงต้นเป็นหมอสอนศาสนาและผู้ที่มีการศึกษา Read More

 

รับทำวีซ่าอเมริกา

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น