เรื่องควรรู้ก่อน เที่ยวโปแลนด์!!!

http://www.studysqr.com/  / โปแลนด์

1. ประเทศโปแลนด์มีพื้นที่อยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป มีเนื้อที่ประมาณ 320,000 ตาราง
กิโลเมตร นึกภาพง่ายๆ ก็คือใหญ่กว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเรา 2 เท่า มี
ประชากร ประมาณ 39 ล้านคน

2. เมืองสำคัญในประเทศโปแลนด์ ได้แก่
– Warsaw (วอร์ซอ) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นที่รู้จักของนานาชาติ
จาก “สนธิสัญญาวอร์ซอ” ซึ่งตั้งชื่อตามกรุงวอร์ซอในช่วงสงครามเย็น
– Katowice (คาโตวีตเซ) เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางทางวิทยา
ศาสตร์และธุรกิจทางตอนใต้ของประเทศ มีประชากร 2 ล้านกว่าคน(มากกว่าเมืองหลวง)
– Kraków (กรากุฟ) เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ โดยเขตเมืองเก่าของเมืองนี้ได้รับการ
ยกย่องให้เป็นมรดกโลก

3. เมือง Katowice (คาโตวีตเซ) ซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องเกย์
!! โดยในเมืองนี้มีประชากรทั้งหมดประมาณ 2 ล้านกว่าคน โดยเป็นผู้ชายประมาณ
ล้านกว่าคน และจำนวนในล้านกว่าคนนี้ มีผู้ประกาศตัวว่าเป็นเกย์ประมาณ 700,000
คน!!! หรือกว่าครึ่งทีเดียว

4. ประเทศโปแลนด์ให้ความสำคัญกับ “Name Day” มากกว่าวันเกิด

Name Day คือวันที่คนที่มีชื่อนั้นๆ จะฉลอง ยกตัวอย่างเช่น คนที่ชื่อ “พอลล่า” สมมติวันเกิดจริงๆ คือวันที่ 25 สิงหาคม แต่ตามปฏิทินของ Name Day นั้น คนที่ชื่อ “พอลล่า” จะฉลองในวันที่ 26 มกราคม ดังนั้นก็จะนิยมฉลองในวันที่ 26 มกราคมมากกว่าค่ะ

แน่นอนว่าปฏิทินของ Name Day นี่มีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคมเลย ว่าคนชื่ออะไรต้องฉลองวันไหนบ้าง รวมแล้วก็พันกว่าชื่ออะค่ะ!! ในวัน Name Day ของแต่ละคนก็จะฉลองกับครอบครัวและเพื่อนเสมือนเป็นวันเกิดเลยค่ะ

5. ประเทศโปแลนด์เป็นประเทศที่ประชากรนิยมแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย โดยอายุ
เฉลี่ยของผู้หญิงที่แต่งงานคือ 24 ปี และผู้ชายอยู่ที่ 26.5 ปี ถือเป็นชาติในยุโรปที่
ประชากรแต่งงานไวที่สุด

6. หลายๆ ประเทศในยุโรป มีชาวต่างชาติอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น
ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีคนเนเธอร์แลนด์แท้ๆ ไม่ถึง 80% แต่ประเทศโปแลนด์ได้ชื่อว่าเป็น
ประเทศที่มีความเป็นหนึ่งเดียวของเชื้อชาติมากที่สุดในโลก เพราะ 96% ของพลเมืองเป็นคน
โปแลนด์แท้ๆ

7. มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของประเทศคือ Jagiellonian University ตั้งอยู่ในเมืองกรากุฟ
โดยก่อตั้งในปี 1364 หรือ 600 กว่าปีมาแล้ว!!!!! นอกจากนี้ยังถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็น
อันดับ 22 ของโลกอีกด้วย เปิดสอนหลายคณะ เช่น กฏหมาย แพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปรัชญา ประวัติศาสตร์ เภสัช รัฐศาสตร์ การจัดการ เป็นต้น

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,
https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit

Google Plus

Youtube

Line ID : krittapas_st
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น